Wydarzenia

„36 lat blisko ludzi” - główna nagroda za działalność

Z wielką radością przyjęliśmy główną nagrodę ufundowaną przez Zarząd Regionu Gdańskiego, a przyznaną naszej organizacji międzyzakładowej przez komisję konkursową V edycji konkursu na organizacje związkową w kategorii obejmującej wzrost liczby członków w 2015 r.

XVII Gala „Ośmiu Wspaniałych”


Po raz już siedemnasty 17. maja 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu promującego wśród nastolatków  postawy prospołeczne i szlachetną działalność na rzecz potrzebujących.

Śródkadencyjne MZD

Minęła połowa kadencji 2014-2018, co zobligowało nas do zorganizowania  w dniu 9 marca 2016 r. Międzyzakładowego Zebrania Delegatów . W trakcie Delegaci podjęli szereg dokumentów zjazdowych, w tym:

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów gdańskiej organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w dniu 9 marca 2016 r.

W środę 9 marca w Sali Akwen odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, tym razem frekwencja bardzo dopisała , a na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność Delegatów w czasie procedowania stanowisk i apeli, która nie zmniejszała się do końca zebrania, mimo upływu czasu i wynikającego stąd znużenia.

Obchody Wydarzeń Grudniowych

Dnia 16 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 przy Pomniku Poległych Stoczniowców odbyła się przygotowana przez Gdańską Solidarność Oświatową, uroczystość upamiętniająca 45 rocznicę Wydarzeń Grudniowych  oraz 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.