Zasiłki statutowe

 

ZASIŁKI STATUTOWE Z TYTUŁU:
• urodzenia dziecka - 300 zł
• adopcji dziecka - 300 zł
• śmierci członka rodziny - 200 zł
• śmierci członka Związku - 200 zł

 

Uwaga:
Po upływie 6 miesięcy od daty zaistniałego zdarzenia  prawo do zasiłku wygasa.

 

Wnioski wraz z dokumentacją można składać od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1600 w siedzibie Komisji Międzyzakładowej.

 

W celu uzyskania w/w świadczeń należy dostarczyć:
1. oryginał aktu urodzenia lub aktu zgonu (do wglądu),
2. wniosek o wypłatę zasiłku, statutowego potwierdzony przez przewodniczącego koła o przynależności do Związku,
3. dowód osobisty (do wglądu),
4. w wypadku śmierci teściów - dodatkowo do wglądu dowód osobisty małżonka lub oryginał aktu zawarcia związku małżeńskiego,
5. w przypadku śmierci członka Związku - dodatkowo udokumentować prawo do odbioru zasiłku.

Wniosekacrobat

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.