Stanowiska i pisma

Stanowiska MZD z dnia 29.09.2021

Stanowisko nr 1 ws. projektu MEiN dotyczącego zmian statusu zawodowego nauczyciela.

Stanowisko nr 2 ws. braku dofinansowania wycieczek szkolnych.

Stanowisko nr 3 ws. wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Stanowisko nr 4 ws. wynagrodzenia nauczycieli za wycieczki szkolne oraz uregulowania kwestii czasu pracy nauczycieli w czasie ich trwania.

Apel nr 1 ws. realizacji zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk.

Apel nr  2 ws. udostępniania regulaminów w szkłach i placówkach oświatowych.

Apel nr 3 ws. wszczęcia procedury odwołania przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszarda Proksy.

Apel nr 4 ws. strategii Związku.


Wszystkie stanowiska i apele do pobraniaacrobat

Pismo ws. refundacji okularów

Gdańsk, 10 sierpnia 2021 r.

Pani Monika Chabior
Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,

dziękując za odpowiedź z 17 czerwca br. na nasze pismo z 3 marca 2021 r. ws. wyasygnowania środków pieniężnych na zapewnienie zwrotu nauczycielom wydatków poniesionych na zakup okularów. Informujemy, że jako Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku nie zgadzamy się z niektórymi wyjaśnieniami zawartymi w otrzymanej odpowiedzi i ponownie zwracamy się z następującymi sprawami:

Wniosek - okulary korygujące

Gdańsk,  03.03.2021 r.        

                                                     

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

WNIOSEK
o wyasygnowanie dodatkowych środków na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok

 

 

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku zwraca się z wnioskiem o wyasygnowanie dodatkowych środków pieniężnych na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok w związku
z obowiązkiem realizacji dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk obowiązków z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy monitorze ekranowym. Przyjęta w tym zakresie dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli, oparta
na zasadzie wyrażonej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jest w obecnej sytuacji epidemicznej nieadekwatna i niewystarczająca.

Pismo ws. PPK

Gdańsk, 25.02.2021 r.                                                        

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

W nawiązaniu do maila z dn. 22.02.2021r., w którym informują Państwo, że Zespół zadaniowy  ds. wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 81/21 z dnia 21 stycznia 2021 r., złożył rekomendację dotyczącą zawarcia umów o zarządzanie i umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucją, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz o tym, że rekomendacja została zaakceptowana w dniu 22.02.2021 r. przez Aleksandrę Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność’ informuję, że odstępujemy od wypełnienia i podpisania formularza uzgodnienia wyboru i dostarczenia tego dokumentu.

Opinia ws. projektu uchwały ws GCUW - II

Gdańsk, 13.01.2021 r.

 

Pani Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na podstawie art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2019 r. poz. 263 t.j.) negatywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu.

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.