logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Aktualności

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie
umysłu człowieka faktami;
zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać
umysłu do myślenia.”
Henry Ford

 

wiedza2

 

W Dniu Edukacji Narodowej
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
składa wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół
oraz placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia,
by praca w dziedzinie edukacji cieszyła się szacunkiem społeczeństwa i była postrzegana jako zajęcie prestiżowe,
przynoszące również satysfakcję finansową.
Życzymy
mocy pokonywania codziennych trudności oraz spełnienia zaplanowanych zamierzeń edukacyjnych,
a przede wszystkim codziennego uśmiechu na twarzach uczniów.

 

                                                                                                                 W imieniu KMPOiW

                                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                                                    Bożena Brauer

 

 

 

 

Gdańsk, 14 października 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15.09 zapraszamy na protest przed Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wyjazd spod Akwenu o 6.00, planowany powrót ok.22.00. Zgłoszenia na wyjazd do 7.09.2018.

Do pobrania:

- Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z 31 sierpnia 2018 r. - do pobrania

- Czerwona Kartka - do pobrania

15 maja 2018r w siedzibie Rady Miasta odbyła się uroczysta gala XIX Gdańskiej Edycji Konkursu  ,,Ośmiu Wspaniałych” promującej bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących.
Wiele ciepłych słów i gratulacji laureaci odebrali od przewodniczącej Gdańskiego Komitetu Organizacyjnego, przewodniczącej KMPO i W NSZZ ,,Solidarność” Bożeny Brauer, słowa uznania oraz prezenty przekazali również : zastępca prezydenta ds. polityki społecznej pan Piotr Kowalczuk, przewodniczący  Rady Miasta pan Bogdan Oleszek, propagatorka konkursu w Gdańsku pani Ewa Sikorska-Trela, przewodniczący NSZZ Solidarność w Porcie Gdańskim pan Edward Fortuna, zastępca przewodniczącej KMPOiW NSZZ ,,Solidarność” Hanna Kowalewska - Minkiewicz i  fundator nagrody głównej, czyli Bursztynowych Ósemek od 19 lat pan Zbigniew Strzelczyk - mistrz bursztynnictwa.

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!

kosz

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydium KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku
składa wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół
życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
pogody w sercu i nadziei płynącej z prawdy
o Zmartwychwstaniu Pańskim.
Niech to Zmartwychwstanie prowadzi do naszego odrodzenia
w wierze, nadziei i miłości.
Niech czas wielkanocny sprawi, że nie zabraknie nam wzajemnej
życzliwości i poszanowania ludzkiej godności.

Wesołego Alleluja!

 

 

 

Nadszedł czas podsumowań mijającej właśnie kadencji 2014-2018. 14 lutego 2018 r. na obradach KM Bożena Brauer podziękowała wszystkim przewodniczącym za pracę w kołach, często wyczerpującą, pełną napięć i sytuacji konfliktowych. Szczególne słowa zostały skierowane do Barbary Grzybowskiej i Ewy Kuczyńskiej, wyróżnionych Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Srebrną Odznakę wręczono Barbarze Grzybowskiej, a Złotą Odznakę Ewie Kuczyńskiej, członkini Prezydium.

„ Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i chłodzie”.

bek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W świecie ciemnym od zła On jest Światłością.
W świecie kłamstwa i obłudy  On jest Prawdą.
W świecie cierpienia i bólu On jest Miłością.
I tak jak przed dwoma tysiącami lat
nie ma dla Niego miejsca w wielu domach.
Pozwólmy Mu narodzić się w naszych rodzinach,
zaprośmy Go do swego życia, bo tylko wtedy
będzie mieć sens Boże Narodzenie.
Życzymy
rodzinnego spotkania przy świątecznym stole
i odkrycia na nowo ogromu Bożej Miłości.

                          

 

W imieniu Prezydium KMPOiW

NSZZ sol podpisw Gdańsku

Przewodnicząca

Bożena Brauer 

 

 

 

Boże Narodzenie, 2017

 

 

 

 

Delegacje ze szkół gdańskich wraz z nauczycielami i pocztami sztandarowymi zgromadzili się na Placu Solidarności 15 grudnia 2017 o godzinie 10:00, by wraz z mieszkańcami Gdańska oddać cześć pomordowanym w Grudniu 70 roku. Organizatorem uroczystości, jak co roku, była Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku z przewodniczącym Wojciechem Książkiem na czele. Kilkanaście minut po 10:00, w czasie przerwy śniadaniowej, przybyła delegacja Stoczniowców pod przewodem przewodniczącego KZ Romana Gałęzewskiego i zastępcy Karola Guzikiewicza wraz z pocztem sztandarowym Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej. Obecni i emerytowani pracownicy stoczni złożyli wieńce i znicze, a następnie uczyniły to delegacje ze szkół.

Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz, przez wiele lat był duszpasterzem nauczycieli Diecezji Gdańskiej.
Pierwsze spotkania zaczęły się w 1978 r. Spotkania odbywały się regularnie co miesiąc. Zapraszano na nie prelegentów z różnych dziedzin.

kondolencje

„Szkoła winna stać się kuźnią
cnót społecznych tak bardzo
potrzebnych naszemu narodowi”.
                       Jan Paweł II

frezje

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy !


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność" w Gdańsku
życzy wzmocnienia autorytetu nauczycieli
i pracowników oświaty
poprzez  wspólne działania władz i środowisk edukacyjnych.
Życzymy
sił i wytrwałości w pokonywaniu trudów codziennej pracy
i godnej gratyfikacji finansowej.
Niech Państwa wysiłek przekłada się na uśmiech podopiecznych
i ich umiejętność sprostania wyzwaniom współczesnego świata.

 

 

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                               
                                                                                                                            Bożena Brauer


Gdańsk, 14 października 2017 r.

Już po raz ósmy 31 sierpnia spotkaliśmy się na ul. Osiek w Gdańsku, pod tablicą upamiętniającą założycieli Solidarności oświatowej Romana Lewtaka i Bronisława Sarzyńskiego.

Kilka dni przed  37 rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" i podpisania Porozumień Sierpniowych Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  - dr Jarosław Szarek wręczył w sali BHP Krzyże Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku.  Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

Otrzymaliśmy projekty uchwał w sprawie dostosowania  na terenie Gdańska sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz w sprawie dostosowania siei szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Uchwały określają plan sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, a także przez inne organy. Do obu uchwał intencyjnych dołączone są plany sieci szkół obejmujące ich obwody, określone na okres od 1 września do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 2019 r. propozycje te były omawiane z dyrektorami szkół z uwagi na ich charakter porządkujący sieć szkolną.

 

16. grudnia o godz. 10.00, jak co roku Stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej w czasie przerwy śniadaniowej złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, oddali hołd tym , którzy stracili  życie w grudniu 1970 roku, w stanie wojennym. Wraz ze stoczniowcami  obecni byli uczniowie gdańskich szkół oraz delegacja ze szkoły w Przodkowie. Uczniowie i nauczyciele przyszli pod pomnik ze sztandarami swoich szkół.

W słoneczne czwartkowe popołudnie 08.09.2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby  Międzyzakładowej Komisji  Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność’’ w Gdańsku. ZRG reprezentował przewodniczący Krzysztof  Dośla, skarbnik Stefan Gawroński oraz przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty Wojciech Książek, a władze miasta wiceprezydent Piotr Kowalczuk i radny Piotr Gierszewski. Biuro oraz salę konferencyjną poświęcił ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy, na terenie której znajduje się nasza siedziba. Obecny był również ks. Krzysztof Nowak, opiekun  duszpasterstwa gdańskiej oświaty.

UWAGA !!!!

Od 1.08.2016 r. zapraszamy do nowej siedziby mieszczącej się na Targu Drzewnym 3/7

IV piętro, wejście za kioskiem ruchu

nowe numery tel. 58 308 47 25  fax. 58 308 47 26

 

przypominamy, że od września dyżury Pani Karoliny Sikorskiej-Bednarczyk zostają przeniesione na czwartek w godz. 14.00-16.00

Z okazji 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych przedstawiciele naszej organizacji związkowej, jak co roku zgromadzili się pod pierwszą siedzibą Solidarności Oświatowej na ul. Osiek, gdzie znajduje się tablica poświęcona twórcom struktur związkowych NSZZ Solidarność w roku 1980- Romanowi Lewtakowi i Bronisławowi Sarzyńskiemu.


Takich tłumów dawno Gdańsk nie widział. W niedzielę 28 sierpnia tysiące ludzi przyszły, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych dwojga Żołnierzy Niezłomnych- sanitariuszki Inki i Zagończyka, którzy dokładnie 70 lat wcześniej zostali zamordowani w Gdańsku przez UB, a później wrzuceni do dołu pod chodnikiem na cmentarzu Garnizonowym.

Dlaczego tak długo musieli czekać na godny pochówek już w wolnej Polsce? To pytanie nurtujące wielu Polaków zadał w ich imieniu Prezydent Andrzej Duda, zaznaczając przy tym, że nie jest to moment przywracania godności Żołnierzom Wyklętym, bo tej nigdy nie utracili, lecz przywrócenia godności państwu polskiemu, które tak długo o nich nie pamiętało.

Z wielką radością przyjęliśmy główną nagrodę ufundowaną przez Zarząd Regionu Gdańskiego, a przyznaną naszej organizacji międzyzakładowej przez komisję konkursową V edycji konkursu na organizacje związkową w kategorii obejmującej wzrost liczby członków w 2015 r.

W środę  13 kwietnia  na zebraniu KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku Przewodniczący kół i członkowie naszej KM mieli okazję zadać pytania o przyszłość  gdańskiej edukacji osobom odpowiedzialnym za jej prowadzenie, czyli zastępcy prezydenta Piotrowi Kowalczukowi oraz z-cy dyrektora WRS Marioli Paluch. Na początku Pan Prezydent przedstawił założenia polityki oświatowej na najbliższy rok szkolny. Poinformował o planach centralizacji usług księgowych, a w przyszłości również płacowych  w tzw. Centrum Usług Wspólnych.

Minęła połowa kadencji 2014-2018, co zobligowało nas do zorganizowania  w dniu 9 marca 2016 r. Międzyzakładowego Zebrania Delegatów . W trakcie Delegaci podjęli szereg dokumentów zjazdowych, w tym:

W związku z odpowiedzią na nasze wezwanie Pana Prezydenta Miasta Gdańska o przejęcie do prowadzenia szkoły w Gdańsku Kokoszkach, w której czytamy: "... z uwagi na niewskazanie podstawy prawnej żądania zawartego w Państwa pismie z dnia 26 lutego 2016 r., prosimy o wskazanie charakteru prawnego przedmiotowego pisma celem dalszego jego procedowania we właściwym trybie." załączamy pismo, które skierowaliśmy do Prezydenta Pawła Adamowicza.

W środę 9 marca w Sali Akwen odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, tym razem frekwencja bardzo dopisała , a na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność Delegatów w czasie procedowania stanowisk i apeli, która nie zmniejszała się do końca zebrania, mimo upływu czasu i wynikającego stąd znużenia.

Dzisiaj zakończyliśmy rozmowy na temat wdrożenia 4 % podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi. Niestety nie są to duze podwyżki - ok. 60 zł do pensji zasadniczej plus pochodne.

Dnia 16 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 przy Pomniku Poległych Stoczniowców odbyła się przygotowana przez Gdańską Solidarność Oświatową, uroczystość upamiętniająca 45 rocznicę Wydarzeń Grudniowych  oraz 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W dniu 24. Listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się rozmowy w sprawie wdrożenia podwyżki dla pracowników administracji i obsługi  zaplanowanej na 2016 r. oraz funkcjonowania Układu Zbiorowego dla Pracowników niebędących Nauczycielami.

W związku z planami rządu dotyczącymi  zmian w systemie edukacji, w naszej siedzibie  odbywają się  spotkania  w grupach tematycznych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne.
Przedstawiciele tych typów szkół mają możliwość zgłoszenia problemów, obaw i oczekiwań. To dobry czas na dyskusję i wymianę poglądów oraz na przekazanie pomysłów, wskazanie  propozycji rozwiązań.

Komunikat

- Wyrok Sądu ws. szkoły: Gdańsk-Kokoszki

W dniu 21 października 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws . szkoły w Gdańsku- Kokoszkach Sąd wydał wyrok mówiący, że szkoła została powołana z naruszeniem prawa.

W sobotę 26 września w Sali Akwen zgromadzili się członkowie naszej Komisji Międzyzakładowej, by uczestniczyć w obchodach 35-lecia powstania naszych struktur  związkowych. To w Gdańsku 27 sierpnia 1980 roku nauczyciele złożyli deklarację solidarnościową w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, a 3 września 1980 r. powstał Komitet Założycielski Pracowników Oświaty i Wychowania. Od początku związkowcy pracowali nad postulatami, które  zapowiadały wielkie  zmiany w polskiej oświacie, stając się później podstawą negocjacji Karty Nauczyciela.

Droga Solidarności trwa, nie ustaje, nie zwalnia tempa - powiedział  Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w czasie uroczystej Mszy Św. W kościele  Św. Brygidy w Gdańsku z okazji 35 rocznicy NSZZ „Solidarność”.  

Tym razem, w okresie przedwyborczym i z okazji przybycia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, świątynia pękała w szwach. Arcybiskup zwrócił uwagę na społeczną rolę NSZZ „Solidarność”, wskazując nie tylko typowe zadania związku, podkreślał  solidaryzowanie się z biednymi, bezrobotnymi i, jak to określił, z wydziedziczonymi.

25 czerwca Skarbnik Miasta Gdańska Teresa Blacharska i Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk spotkali się z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku tj. przewodniczącą Bożeną Brauer, skarbnikiem - Anną Kocik i wiceprzewodniczącą Hanną Minkiewicz. Rozmowa dotyczyła podjętej przez Solidarność akcji składania w jednostkach samorządu terytorialnego pism ( wniosków do budżetu) dotyczących podwyżek wynagrodzenia dla pracowników oświaty.

krajowa2

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.


Oświadczenie
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

     W związku  z doniesieniami medialnymi  zawierającymi fałszywe informacje o tym, że oświatowa "Solidarność" jest za likwidacją "Karty Nauczyciela" oświadczamy, że tylko Rada i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” są uprawnione do wypowiadania się
w imieniu wszystkich pracowników oświaty zrzeszonych w naszej organizacji.

Gorące obrady KMPOiW  w „Akwenie”

Na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2015 r. gościem specjalnym był wiceprezydent do spraw społecznych  Piotr Kowalczuk.

Dnia 4 marca 2015 roku w siedzibie naszego związku odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Panem Piotrem Kowalczukiem.

INFORMACJA ZE SPOTKANIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

W dniu 12.12.2014 r. w Wydziale Rozwoju Społecznego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: co zrobić z dzieckiem przed i po świętach? Tak rozpoczyna swoje dywagacje Minister Edukacji  Narodowej w Liście skierowanym do Dyrektorów Szkół.
Pytanie na wskroś niewinne, nawet wyrażające troskę Państwa o rodziców najmłodszych obywateli, którzy przecież także muszą przygotować się do Świąt, a ich obowiązki zawodowe mogą to znacznie utrudniać. Rzecz - z pozoru oczywista, ale czy na pewno?

Życie choć piękne tak kruche jest,
Wystarczy jedna chwila, by zgasić je.

Pamięć ludzka ulotna jest, zacierają się nawet te najdramatyczniejsze wydarzenia, dlatego  rocznica Grudnia 70 gromadzi co roku, mimo ogromnego wysiłku związkowców z NSZZ „Solidarność”, coraz mniej osób.

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

ws. nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych

i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych,
nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w Gdańsku w dniach 20-21 listopada 2014 r.

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wobec braku reakcji rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

Komunikat

z rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników

oświaty i wychowania w Gdańsku

 

 

17 listopada 2014 r. w Wydziale Rozwoju Społecznego odbyło się kolejne spotkanie z władzami gdańskich międzyzakładowych struktur związku NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Gdańska KM POiW rozpoczęła obchody od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bronisława Sarzyńskiego i Lewtaka -założycieli “Solidarności” Oświatowej z 1980 roku.

34 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w dniu 31 VIII zgromadziła tłumy w Bazylice Św. Brygidy, pod Bramą nr 2 i w Sali BHP. Skąd takie zainteresowanie, zwłaszcza VIP-ów? Zapewne frekwencję podniosło otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności.

W sobotę 22 marca, w historycznym wnętrzu Sali BHP na dawnym terenie stoczniowym, spotkali się delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów naszej Organizacji Związkowej, by dokonać wyboru nowych władz związkowych. Delegaci ze wzruszeniem wysłuchali laureatki zeszłorocznego Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej - uczennicy

5 lutego na uroczystym spotkaniu Zarządu Regionu Gdańskiego nasza Komisja została uhonorowana wyróżnieniem za aktywny udział w akcjach związkowych w 2013 r. Bardzo cieszymy się z pięknego dyplomu i statuetki wzorowanej na figurce Stoczniowca z sali BHP, która jest dla nas tak cenna jak dla filmowców "Oskar". Dziękujemy za wyróżnienie, jest ono dla nas zobowiązaniem do jeszcze aktywniejszej działalności w nowej kadencji.

W związku ze zmianami sytuacji demograficznej w kraju, wzrasta liczba zwalnianych pracowników instytucji systemu oświaty, w tym zwłaszcza nauczycieli. Przewiduje się,że w kolejnych latach zwolnień w instytucjach oświatowych będzie coraz więcej.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku informuje, że na skutek naszych działań i interwencji udało się zablokować podwyższenie od nowego roku szkolnego o 5 godzin pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów.

W środę 6 lutego, na comiesięcznym zebraniu KM gościła Pani Prezydent Ewa Kamińska oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Pan Jerzy Jasiński. Dyrektor przedstawił na prezentacji multimedialnej sytuację gdańskiej oświaty, odnosząc się do demografii, zatrudnienia, efektów kształcenia i nakładów na gdańską edukację.Obecnie WE zbiera dane o etatach administracyjnych w gdańskiej oświacie. Związkowcy z wielkim niezadowoleniem przyjęli informację, że w tym roku nie przewiduje się podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Ponownie zaapelowaliśmy o znalezienie środków choćby na podwyżki dla obsługi.