Aktualności

Kondolencje J.Sokoliński

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią  im się płaci".
                             W. Szymborska

 

 

Łącząc się w bólu i modlitwie, wyrazy współczucia koledze 
Januszowi Sokolińskiemu
z powodu  śmierci
Matki
składają członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej
POiW NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku. 

 

 

Nekrolog - Ewa Sikorska-Trela

  

"Wszyscy, których kochamy i tracimy
są zawsze połączeni nićmi życia w nieskończoność".

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Ewy Sikorskiej-Treli,

posłanki na Sejm RP, działaczki NSZZ „Solidarność”
na Uniwersytecie Gdańskim i w Regionie Gdańskim,
która długie lata współtworzyła konkurs „8 wspaniałych”.

Łącząc się w bólu i modlitwie,
wyrazy żalu i współczucia rodzinie i bliskim
składają członkowie Organizacji Międzyzakładowej
POiW NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku.

 

Manifestacja "Precz z Zielonym ładem"

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach sprzeciwu wobec radykalnej polityki klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską,  zorganizowała w dniu 10 maja 2024r. w Warszawie manifestację pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem”. Wyłącznymi organizatorami manifestacji był NSZZ „Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

W demonstracji brało udział około 300  tys. osób z całej Polski.  Związkowcy z pracowniczej i rolniczej „Solidarności” przedstawili dwie petycje: do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpoczęto też akcję zbierania podpisów pod zobowiązaniem polskich władz do przeprowadzenia referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce „Zielonego Ładu”. Pytanie jest treści: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w  europejskim „Zielonym Ładzie” W ciągu jednego dnia zebrano już 150 tys. podpisów z potrzebnych co najmniej 500 tys.

Swoje obawy i niezadowolenie związane z klimatyczną polityką UE wyraziła też 28. osobowa delegacja  oświatowej „Solidarności” z Gdańska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji zbierania podpisów na listach poparcia ws. referendum - karta

Film z manifestacji nagrany z drona https://www.tysol.pl/a121505-wielka-demonstracja-solidarnosci-precz-z-zielonym-ladem-mamy-nagrania-z-drona-wideo

"Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku" - konferencja

18 kwietnia 2024 r. w budynku Akademii WSEI w Lublinie odbyła się Wojewódzka Konferencja  pt. „ Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”. Obecni byli min. przedstawiciele władz województwa lubelskiego, Regionu Środkowo- Wschodniego NSZZ „Solidarność” oraz   przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  Waldemar Jakubowski.

Na spotkaniu podjęto próby odpowiedzi na pytania dotyczące  kondycji psychofizycznej nauczycieli. Wychodząc od opisu jak wygląda codzienna praca nauczycieli rozważano  dlaczego  odchodzą oni z zawodu i  czują się wypaleni. Prelegenci: mgr Marek Mirosław i mgr Barbara Turska podzielili się wynikami   i omówili wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli  na temat postrzegania ich autorytetu, motywacji, stresu i wypalenia zawodowego. Dr Wiesław Poleszak skupił się na definicji dobrostanu jako jakości życia. Nauczyciel pracuje na zasobach własnych, dlatego najpierw musi zadbać o siebie. Dr Małgorzata Sitarczyk omówiła  psychologiczne koszty pracy, która powinna budować a nie niszczyć nasze życie. Mgr Beata Drewienkowska i mgr Damian Gurba zwrócili uwagę na to jak ważne jest znalezienie równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, odpowiednia ilość snu, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. Wszystkie te czynniki składają się na umiejętność relaksacji, co wpływa na dobrostan nauczyciela w pracy i życiu prywatnym.

Podsumowując wypowiedzi prelegentów można stwierdzić, że nauczyciele stoją przed licznymi wyzwaniami, które wpływają bezpośrednio na ich odporność emocjonalną i ogólne samopoczucie. Zauważenie tych wyzwań i wsparcie nauczycieli  jest niezbędne między innymi dlatego, by mogli dać swoim uczniom wysokiej jakości edukację, dalej kochać swoją pracę i cieszyć się jak najdłużej zdrowiem psychicznym i fizycznym.

KM 10.04.24

W dniu 10 kwietnia 2024r. odbyło się w Akwenie zebranie Komisji Międzyzakładowej. W obradach wziął udział Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego, który przedstawił działania podjęte przez Związek w kwestii polityki klimatycznej Unii Europejskiej – „Zielony Ład”. Komisja Krajowa postanowiła, że należy dotrzeć do członków NSZZ „Solidarność” z informacją o zagrożeniach wynikających z wprowadzenia tzw. Zielonego Ładu dla każdego z nas. W najbliższym czasie rozpocznie się kampania informacyjna i zbieranie podpisów, by móc przeprowadzić referendum oraz poinformować opinię publiczną o skutkach jakie niosą zapisy Zielonego Ładu.

Podczas spotkania przewodnicząca Iwona Puchalska omówiła stan negocjacji w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli i Ponadzakładowego Układu Zbiorowego. Alicja Połońska przedstawiła wnioski ze spotkania w PIP, w którym wzięła udział z Piotrem Gwitem, w sprawie kierowania nauczycieli na badania okulistyczne i dofinansowania zakupu okularów oraz omówiła warunki jakie trzeba spełnić, by otrzymać takie dofinansowanie. Bożena Brauer – przewodnicząca Rady Międzyregionalnej Sekcji uczestniczyła w spotkaniach z minister Barbarą Nowacką w dniu 11 marca 2024 r. Podzieliła się spostrzeżeniami i wnioskami ze spotkań; posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej i „Okrągłego stołu dla oświaty” – debaty zorganizowanej przez Beatę Rutkiewicz – Pomorską Wojewodę. Anna Kocik przypomniała zasady opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół i zaprosiła do udziału w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Przedstawiła regulamin i zmiany w nim, związane z obchodami 40 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomniała o nagrodzie specjalnej i koncercie laureatów tego konkursu w Akademii Muzycznej. Obchody rocznicy męczeńskiej śmierci naszego patrona zapoczątkowała Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta 22 marca 2024 r. Relację można obejrzeć na naszym profilu FB Facebook

Tradycyjnie już Alicja Połońska zaprosiła na szkolenie on-line 23 kwietnia 2024r. – „Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli”, które poprowadzi mecenas Tomasz Gryczan.

18 kwietnia, w Lublinie odbędzie się konferencja „Kondycja psychofizyczna nauczyciela w XXI w.”, w której wezmą udział przedstawiciele KM.

22 marca członkowie KM wzięli udział w konferencji  na temat dialogu społecznego pt. Układy zbiorowe pracy – kluczem do partycypacji pracowniczej, zorganizowanej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

W dniach 6 i 7 kwietnia odbyła się wycieczka do Łodzi, o której opowiedziała Alicja Połońska, o szczegółach można przeczytać i obejrzeć zdjęcia na naszej stronie Wycieczka do Łodzi (solidarnosc.pomorze.pl)

Następne spotkanie KM – 12 czerwca 2024 r.

fot. A.Zgiet

 

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.