PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ'' W GDAŃSKU

 

 

BOŻENA BRAUER - Przewodnicząca

 • reprezentowanie KM na zewnątrz,
 • prowadzenie zebrań KM i Prezydium,
 • organizacja pracy KM, Prezydium, biura KM,
 • nadzór nad interwencjami,
 • rozmowy, negocjacje w Urzędzie Miasta, Kuratorium Oświaty i w Urzędzie Marszałkowskim,
 • udział w posiedzeniach Komisji Edukacji i Rady Miasta Gdańska,
 • proponowanie uchwał, pism, działań podejmowanych w imieniu KM,
 • nadzór nad organizacją imprez okolicznościowych,
 • nadzór nad działalnością poszczególnych zespołów problemowych,
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego;

HANNA KOWALEWSKA-MINKIEWICZ - Zastępca Przewodniczącej

 • reprezentowanie KM na zewnątrz w zastępstwie przewodniczącej,
 • organizacja szkoleń,
 • organizacja wyjazdów pielgrzymkowych i turystycznych,
 • redagowanie Biuletynu Informacyjnego,
 • pomoc członkom w przygotowywaniu sie do egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej w ramach awansu zawodowego,
 • udział w pracach komisji ds. nagród Prezydenta Miasta Gdańska, podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,
 • przygotowywanie spotkań KM, przygotowywanie projektów pism, uchwał,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych;

ANNA KOCIK - Skarbnik

 • nadzór nad finansami KM,
 • przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego KM,
 • udział w pracach zespołu ds. pracowników samorządowych,
 • udział w negocjacjach płacowych w Urzędzie Miasta,
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa podstawowego,
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego,
 • udział w komisjach powoływanych w celu wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,

RENATA KAMIŃSKA - Sekretarz

 • odpowiedzialna za pracę zespołu ds. szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,
 • protokołowanie posiedzeń KM,
 • udział w posiedzeniach Komisji Edukacji,
 • organizacja imprez,
 • pomoc w pracach biurowych,
 • udział w pracach komisji socjalnej,

TADEUSZ BIELECKI

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • obsługa techniczna zebrań,
 • organizacja imprez, spotkań,
 • protokołowanie posiedzień Prezydium,
 • reprezentowanie KM w poczcie sztandarowym,

KATARZYNA BRZESKOWSKA

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa podstawowego,
 • obsługa zebrań KM,
 • organizacja imprez, spotkań,
 • protokołowanie posiedzeń Prezydium;

JACEK DZIERŻYŃSKI

 • udział w pracach zespołu ds. pracowników samorządowych,
 • udział w rozmowach dotyczących ukłądu zbiorowego dla pracowników niebedących nauczycielami,
 • obsługa techniczna zebrań, imprez okolicznościowych,

ANNA OŻÓG-LEWIŃSKA

 • odpowiedzialna za pracę Komisji Socjalnej,
 • odpowiedzialna za pracę zespołu ds. szkolnictwa specjalnego i przedszkoli,
 • organizacja imprez, zebrań,

ALICJA POŁOŃSKA

 • prowadzenie spraw związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • opiniowanie aktów prawnych związanych z piecza zastępczą
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa specjalnego i przedszkoli,
 • udział w pracach zespołu ds.pracowników samorządowych,
 • organizacja imprez, zebrań,

IWONA PUCHALSKA

 • odpowiedzialna za pracę zespołu ds. szkolnictwa podstawowego,
 • protokołowanie posiedzeń Prezydium,
 • organizacja zebrań, imprez, w tym zabawy choinkowej dla dzieci,
 • udział w pracach komisji socjalnej,
 • udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

JANUSZ SOKOLIŃSKI

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa ponadpodstaowego,
 • pomoc techniczna w obsłudze sprzętu komputerowego,
 • obsługa techniczna zebrań, imprez okolicznościowych,
 • kolportaż pism o liczbie członków Związku,

 

Inne zadania Członków Prezydium:

 • udział w akcjach protestacyjnych,
 • udział w uroczystościach związkowych, patriotycznych,
 • promocja Związku,
 • kolportaż prasy związkowej,
 • kolportaż pism o liczbie członków Związku,
 • zapoznawanie się z korespondencją przychodząca i wychodzącą,
 • praca w zespołach doraźnych i stałych.

 

aktualizacja 04.2020

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.