Korespondencja z władzami miasta w sprawie szkoły w Kokoszkach

W związku z odpowiedzią na nasze wezwanie Pana Prezydenta Miasta Gdańska o przejęcie do prowadzenia szkoły w Gdańsku Kokoszkach, w której czytamy: "... z uwagi na niewskazanie podstawy prawnej żądania zawartego w Państwa pismie z dnia 26 lutego 2016 r., prosimy o wskazanie charakteru prawnego przedmiotowego pisma celem dalszego jego procedowania we właściwym trybie." załączamy pismo, które skierowaliśmy do Prezydenta Pawła Adamowicza.

 

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

W związku z pismem z dnia 9 marca 2016 r. wystosowanym z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie szkoły
w Gdańsku- Kokoszkach przez spółkę z o.o. „Pozytywne Inicjatywy – Edukacja” oraz przekazania tej szkoły do prowadzenia przez Gminę Miasta Gdańska informuję, że podstawą prawną naszego żądania jest prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r., stwierdzający niezgodność z prawem zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2013 r.

W zarządzeniu tym, inaczej niż Pan Prezydent interpretuje, chodziło nie tylko
o podanie do publicznej wiadomości informacji o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert, lecz także o nierozłączne z tym przekazanie publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach do prowadzenia przez niepubliczną osobę prawną lub osobę fizyczną, co jednoznacznie i bez jakichkolwiek wątpliwości zostało potwierdzone w powyższym wyroku. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny nastąpiło to zarówno bez podstawy prawnej, jak i z rażącym naruszeniem wielu przepisów prawa. W wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) z chwilą uprawomocnienia się wyroku utraciło moc prawną zarówno w zakresie oddania w najem lokalu użytkowego, jak i w zakresie przekazania do prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach osobie prawnej – spółce z o.o. „Pozytywne Inicjatywy – Edukacja”.

W tej sytuacji dalsze prowadzenie przedmiotowej szkoły przez spółkę „Pozytywne Inicjatywy – Edukacja” oraz jej funkcjonowanie od czasu uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stało się nielegalne i wymaga cofnięcia zezwolenia udzielonego tejże Spółce na prowadzenie przedmiotowej szkoły oraz przejęcie jej do prowadzenia przez Gminę Miasta Gdańska od dnia 1 września 2016 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że pismo naszej Komisji z dnia 26 lutego 2016 r. ma charakter wezwania do podjęcia takich działań, których nadal oczekujemy.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Bożena Brauer

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.