Noworoczne spotkanie w "Akwenie'' 15.01.2014

Coroczne spotkania naszej KM w styczniu mają odświętny charakter i gromadzą oprócz stałych członków wielu znamienitych gości. Tak było i tym razem, w środę 15 stycznia. Rok 2014 ogłoszony przez Oświatową "Solidarność" Rokiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i uświęcony kanonizacją Jana Pawła II zapowiada się znakomicie i powinien ożywić w społeczeństwie polskim, a zwłaszcza w związkowcach pragnienie powrotu do najwyższych wartości. 

 

Wśród świątecznych dekoracji w sali ,,Akwen'' zasiadło ponad sto osób, w tym ZastępcaPrzewodniczącego Rady Miasta Gdańska Jacek Teodorczyk, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska, Przewodniczący Komisji Edukacji Wojciech Błaszkowski i radny Piotr Gierszewski. Głos zabrał też Ks. Krzysztof Nowak, który uznał miniony Rok Wiary za udany choćby z racji powołania Duszpasterstwa ,,Nikodemos'' na wniosek naszej KM, a skierowanego do wszystkich nauczycieli i pracowników gdańskich placówek oświatowych.

Za wyjątkowo cenne należy uznać sprowadzenie relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który sprawuje szczególną opiekę nad NSZ ,,Solidarność'', a od teraz również nad gdańską oświatą.

Z władz związkowych przybyli: Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla oraz Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania Wojciech Książek. O działaniach w zagranicznych organizacjach związkowych poinformowała Monika Kończykczłonkini Prezydium Sekcji Krajowej, jednocześnie przekazała życzenia od gdyńskiej KM w imieniu przewodniczącej Zdzisławy Haci. Wszystkim zgromadzonym życzenia złożyła przewodnicząca KM Bożena Brauer, w zamian usłyszała wiele ciepłych słów od gości, którzy podziękowali za jej dynamizm, skuteczność i konsekwencję w działaniu, zaś nasi zwierzchnicy związkowi podziękowali członkom gdańskiej KM za aktywny udział w akcjach związkowych, a członkowie naszego prezydium otrzymali podziękowania za duży wkład pracy na rzecz Zarządu Regionu Gdańskiego i Oświatowej Sekcji Regionalnej.

Bożonarodzeniowy nastrój udało się przywołać młodym artystkom z gdańskiego Pałacu Młodzieży, które zaśpiewały ciekawie zaaranżowane kolędy i piosenki świąteczne, w tym przepiękną ,,Szarą kolędę''. Bardzo dziękujemy zwłaszcza Pani Dyrektor Marii Pawłowskiej, przewodniczącej koła z Pałacu Młodzieży Krystynie Lewandowskiej oraz opiekunce młodych wokalistek Alicji Giętkowskiejoraz wszystkim wykonawczyniom za uświetnienie naszego spotkania.

Wspólne śpiewanie kolęd, rozmowy, spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi to miły przerywnik w codziennej związkowej krzątaninie. Do zobaczenia za rok, w nowej kadencji.

Hanna Minkiewicz

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.