Relikwie Kapelana "Solidarności" w Gdańsku

Od 29 marca 2014 roku wszyscy wierni, a zwłaszcza członkowie NSZZ "Solidarność'' uzyskali możliwość bezpośredniego kultu wielkiego Męczennika "Solidarności'', dzięki wprowadzeniu relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do parafii Bożego Ciała na gdańskiej Morenie.

Na skutek działań Duszpasterstwa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zostały sprowadzone relikwie Kapelana ,,Solidarności''. W sobotę, 29 marca nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła Bożego Ciała na Morenie.

 

 

W Mszy Św. oprócz parafian uczestniczyli członkowie Duszpasterstwa - nauczyciele i pracownicy gdańskiej oświaty, członkowie i sympatycy NSZZ ,,Solidarność'' oraz zaproszeni goście - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność'' Krzysztof Dośla, Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty Wojciech Książek oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej z dawnej Stoczni Remontowej Krzysztof Żmuda (koordynator wart honorowych przy grobie Ks. Popiełuszki na Żoliborzu). Sejm RP reprezentował Poseł Jarosław Sellin, a Radę Miasta Gdańska Piotr Gierszewski, członek Komisji Edukacji. Honorową wartę przy relikwiach pełniły poczty sztandarowe: Sekcji Regionalnej i gdańskiej KM, Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej. Świątynia przyozdobiona flagami narodowymi i solidarnościowymi oraz białymi i czerwonymi kwiatami przywołała w starszych osobach wspomnienia Eucharystii sprawowanych za Ojczyznę w trudnych latach 80-tych. Wzruszenie ogarnęło zgromadzonych, gdy w orszaku procesyjnym wniesiony został relikwiarz ufundowany przez Duszpasterstwo. Minorowe tonacje pieśni wielkopostnych, stanowiące oprawę muzyczną tego religijnego wydarzenia, podkreślały zjednoczenie Męki Pańskiej z męczeństwem niezłomnego księdza, który tak jak Jezus zginął za prawdę.

"Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą" - to przesłanie Błogosławionego Ks. Jerzego powinno stać się imperatywem działania wszystkich Polaków, a zwłaszcza środowiska oświatowego.

Rolę i znaczenie Ks. Popiełuszki dla NSZZ "Solidarność" podkreślił w swej wypowiedzi Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla. Cele powstania Duszpasterstwa przypomniała w krótkim wystąpieniu Przewodnicząca KMPOiW Bożena Brauer: "Członkowie Oświatowego Duszpasterstwa pragną zjednoczyć gdańskie środowisko oświatowe wokół wartości ewangelicznych w oparciu o nauczanie Bł. Jana Pawła II i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki".
Proces wychowania zbudowany na nieprzemijających wartościach - miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego Człowieka może być jedynym ratunkiem dla dzieci i młodzieży oraz dla polskiej szkoły. Ale żeby w taki sposób wychowywać, potrzebni są nauczyciele uformowani duchowo, pragnący również swoje życie zawodowe oprzeć na wartościach ewangelicznych. Po to powstało Duszpasterstwo i stąd zrodził się pomysł sprowadzenia relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Wśród darów złożonych na ołtarzu znalazła się m.in. ,,Księga Łask Uzyskanych za Wstawiennictwem BŁ. Ks. Jerzego Popiełuszki'' - oby wypełniła się jak najszybciej.

Po Mszy Św. w sali na plebani odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Wojciecha Chistowskiego i Duszpasterza Ks. Krzysztofa Nowaka z udziałem gości, nauczycieli i pracowników gdańskiej oświaty. Główny punkt stanowiło wystąpienie Pani Marzeny Kruk z IPN, która w niezwykle ciekawy sposób przedstawiła fakty z życia Księdza Popiełuszki na podstawie źródeł Instytutu. W dyskusji po wykładzie uczestnicy spotkania podkreślali wielką rangę wydarzenia nie tylko dla parafii Bożego Ciała na Morenie, ale też dla NSZZ "Solidarność''. Zdaniem Ks. Nowaka, związek, winien wrócić do swoich korzeni, czyli jak najbliższych kontaktów z Kościołem. Członkowie NSZZ "Solidarność'' w trudnych i ważnych momentach dziejowych zawsze mogli liczyć na pomoc, wsparcie i modlitwę ze strony Kapłanów. Dziś narodowi znów potrzeba odnowy duchowej i jednoznacznych moralnych zasad, ale żeby się to się dokonało, musi zwrócić się do najlepszych orędowników - Błogosławionego, niebawem Świętego Jana Pawła Wielkiego i do skromnego, prostego Księdza Jerzego Popiełuszki, który męczeńską śmiercią przypieczętował życie w całości oddane służbie Bogu i ludziom. Korzystajmy z tego wstawiennictwa jak najczęściej.

Hanna Minkiewicz
zdjęcia Bożena Mazur

 

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.