Warto zostawić za sobą gwar pokoju nauczycielskiego

Warto zostawić za sobą gwar pokoju nauczycielskiego.

Kiedy za uczniami zamkną się drzwi, nauczyciel-wychowawca zostaje porażony ciszą. Na początku kontempluje ją z przyjemnością, potem zaczyna się wsłuchiwać i dziwić, że nikt nic od niego nie chce.
A jednak... Zawsze jest Ktoś, Kto zachęca do rozmowy. Można Go nazwać wewnętrznym głosem, sumieniem, a może nawet.... Świetną okazją do kontynuowania tej rozmowy są coroczne pielgrzymki nauczycieli i pracowników oświaty na Jasną Górę.

Już od 7 lat organizujemy wyjazdy, odpowiadając na zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Opiekę duszpasterską zawsze sprawuje ks. Krzysztof Nowak, zachęcając nas do pogłębiania wiary i podejmowania trudu pracy nad sobą. Tak przygotowani wkraczamy na Jasną Górę, stając się uczestnikami konferencji kierowanej do nauczycieli.

Tegoroczne X Sympozjum odbywało się pod hasłem ,,Szkoła we wspólnocie z rodziną i Kościołem''. Wspaniały wykład, entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzonych w Auli Ojca Kordeckiego, wygłosił o. dr Rafał Szymkowiak. Starał się odpowiedzieć na pytanie ,,Dlaczego szkoła potrzebuje współpracy (z rodziną i Kościołem)?''. Niezwykle cenny był też tekst prof. dr. hab. Katarzyny Olbrycht ,,Nauczyciel budujący relacje'', odczytany na konferencji pod nieobecność autorki. Duchowe formowanie nauczycieli pogłębiła wieczorna ,,Godzina biblijna'' zatytułowana ,,Miłość tworzy wspólnotę'' - tym razem przedmiotem rozważań stały się fragmenty listów Św. Jana . Podsumowaniem obrad konferencji był wykład wygłoszony z murów jasnogórskich drugiego dnia przez ks. prof. dr. hab. Jana Wala ,,Rodzina, szkoła, Kościół w nauczaniu bł. Jana Pawła II''.

Potem jeszcze Msza Św. - jak zawsze byliśmy widoczni jako "Solidarność'' reprezentowały nas dwa poczty sztandarowe - nasz (serdeczne podziękowania dla Ewy Kuczyńskiej, Steni Jurkowskiej i Olka Jurkowskiego) oraz Sekcji Krajowej Oświaty (jak zawsze w poczcie niezawodny Krzysztof Jędrzejczyk). Uczestnicy konferencji na zakończenie biorą udział w Drodze Krzyżowej na wałach, wysłuchując w zamyśleniu niezwykle mądrych rozważań biskupa Edwarda Dajczaka. Wzbogaceni duchowo ruszyliśmy na nocleg do Lichenia, następnie zwiedzaliśmy katedrę gnieźnieńską, gdzie pokłoniliśmy się relikwiom Św. Wojciecha i pochowanym w podziemiach Prymasom Polski, m.in. Ignacemu Krasickiemu. Każdy, kto choć raz zdecydował się skorzystać z naszej oferty pielgrzymkowej, wie, że nie jest to czas stracony, a wręcz przeciwnie - można się wyciszyć i przewartościować priorytety życiowe, dostrzec w innym świetle otaczający świat, a przede wszystki samego siebie.

Za rok na pewno będzie znów ku temu okazja!

Hanna Minkiewicz
fot. Maria Golly-Nowak

 

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.