Komunikat z rozmów ws. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w dniu 16 grudnia 2019 r.

Od stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracji i obsługi będzie wynosić co najmniej 2167 zł. Do tej kwoty należy dodać premię w wysokości 20% i dodatek za wysługę lat.
Pracownicy, których do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1800 zł, otrzymają 367 zł + 73,40 zł (premia) + do 73,40 zł (wysługa) = do 513,80 zł podwyżki. Podwyżki otrzymają również Ci pracownicy, których wynagrodzenie zasadnicze do tej pory wynosiło poniżej 2160 zł (w odpowiednio mniejszej wysokości).
Aby zrealizować to ustawowe zobowiązanie Miasto musi przeznaczyć kwotę 12, 5 mln zł (tylko na ten cel).
Aby nie doprowadzić do całkowitego spłaszczenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w oświacie zaproponowaliśmy zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 367 zł na pozostałych stanowiskach. W odpowiedzi na nasz postulat Skarbnik zaproponowała zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych, najprawdopodobniej od kwietnia 2020 r., na stanowiskach, które nie zostały objęte regulacją statystycznie o 245 zł na etat, co ma skutkować kwotą 8 mln zł. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w nowym roku.
Wszystkie kwoty są kwotami brutto.

Anna Kocik
Bożena Brauer

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.