Komunikat ws. rozprawy sądowej dotyczącej szkoły w Kokoszkach

 

Sąd oddalił skargę z powodów formalnych, uznając że związek zawodowy nie ma interesu prawnego w tej sprawie. Sąd nie rozpatrzył merytorycznych argumentów zawartych w skardze KM POiW NSZZ ”Solidarność”, która  wykazała naruszenie szeregu przepisów prawnych , między innymi ustawy o systemie oświaty, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce komunalnej, uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych.

NSZZ „Solidarność” zarzuca Prezydentowi, między innymi, że nie miał upoważnienia do oddawania w najem nieruchomości o tak dużej wartości oraz że do konkursu dopuszczono podmioty prowadzące działalność zarobkową. W skardze podniesiono również, że nieruchomość w Kokoszkach nie jest lokalem użytkowym w rozumieniu ustawy.

W związku z wyrokiem Sądu KMPOiW NSZZ „Solidarność” rozważy możliwość wystąpienia do Prokuratury lub Rzecznika Praw Obywatelskich , które posiadają prawo do wystąpienia do Sądu Administracyjnego w interesie publicznym.

Jesteśmy oburzeni faktem, że Prezydent Adamowicz przekazuje szkołę  dla  ponad 600 uczniów wybudowaną za 36 mln zł prywatnemu podmiotowi,  omijając w ten sposób stosowanie Karty Nauczyciela, która jest swoistym układem zbiorowym dla nauczycieli. Pani prof. Irena Lipowicz- Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała pismo do Minister Edukacji Narodowej zaniepokojona skalą zjawiska przekazywania w Polsce  szkół podmiotom prywatnym, co może prowadzić do zmiany modelu edukacji sprzecznego z postanowieniami Konstytucji RP. Ustawa o systemie oświaty dopuszcza jedynie przekazanie szkoły liczącej do 70 uczniów podmiotowi niepublicznemu.
 
                                                                                                                      

Bożena Brauer
                                                                                                                           Przewodnicząca KM

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.