Zasiłki statutowe

Zasiłki statutowe

 

ZASIŁKI STATUTOWE Z TYTUŁU:
• urodzenia dziecka - 300 zł
• adopcji dziecka - 300 zł
• śmierci członka rodziny - 200 zł
• śmierci członka Związku - 200 zł

 

Uwaga:
Po upływie 6 miesięcy od daty zaistniałego zdarzenia  prawo do zasiłku wygasa.

 

Wnioski wraz z dokumentacją można składać od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1600 w siedzibie Komisji Międzyzakładowej.

 

W celu uzyskania w/w świadczeń należy dostarczyć:
1. oryginał aktu urodzenia lub aktu zgonu (do wglądu),
2. wniosek o wypłatę zasiłku, statutowego potwierdzony przez przewodniczącego koła o przynależności do Związku,
3. dowód osobisty (do wglądu),
4. w wypadku śmierci teściów - dodatkowo do wglądu dowód osobisty małżonka lub oryginał aktu zawarcia związku małżeńskiego,
5. w przypadku śmierci członka Związku - dodatkowo udokumentować prawo do odbioru zasiłku.

Wniosekacrobat

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.