W związku z odpowiedzią Wojewody

 

W związku z odpowiedzią Wojewody (w załaczeniu) na nasze pismo ws. stwierdzenia nieważnosci uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLI/924/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwale Nr XLI/1183/09 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w części dotyczącej specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach i placówkach, np. specjalista prowadzący zajęcia rewalidacji, Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' zwraca się z zapytaniem, kiedy Gmina Gdańsk dokona zmiany uchwały w kwestionowanym przez nas zakresie, zgodnie z deklaracją, o której mowa w piśmie Wojewody?

Z poważaniem
Bożena Brauer
Przewodnicząca KM

Do wiadomości:
Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.