Stanowisko nr 1 ws. likwidacji szkół

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec likwidacji szkół. Jest to bowiem zjawisko szkodliwe społecznie, prowadzi do pogorszenia warunków nauki
i pracy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz do zwiększenia bezrobocia w Gdańsku.

Jesteśmy przekonani, że wobec wprowadzania od 2014 r. obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz prognozy demograficznej, przedstawionej przez prof. Izydora Sobczaka podczas debaty oświatowej, nie należy planować likwidacji kolejnych szkół. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni podejmowaniu decyzji likwidacyjnych w celu poszukiwania dora źnych oszczędności budżetowych kosztem edukacji. Sprzeciwiamy się również niezagospodarowaniu budynków po zlikwidowanych placówkach oświatowych, czego przykładem jest budynek po ZSZ nr 10 w Gdańsku niszczejący od wielu lat.

Oczekujemy, że władze Miasta Gdańska dołożą wszelkich starań, by zapewnić miejsca pracy dla pracowników likwidowanych w tym roku szkół, że przedstawią pracownikom prawne możliwości służbowego przeniesienia oraz wypłacenia odpraw pieniężnych w związku
z likwidacją miejsc pracy.

Waldemar Bobkowski
Przewodniczący MZD

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.