Stanowisko nr 5 ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wyraża sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania
i monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.
Od lat anonimowi autorzy tworzą w niektórych przypadkach wadliwe pod względem merytorycznym
i metodycznym arkusze. Analiza wyników dokonywana jest w sposób wybiórczy i nieprofesjonalny.
Nie ma ona nic wspólnego ani z analizą ilościową czy też jakościową przeprowadzanych testów.
Nie dostarcza badanym uczniom i rodzicom rzetelnej informacji o stanie ich wiedzy i umiejętności.
Nie daje też nauczycielom żadnego wsparcia w ich dydaktycznej pracy. Analiza zawiera tylko takie parametry statystyczne, jak: średnia klasy i szkoły, łatwość zadania oraz miejsce rankingowe placówki
na tle innych badanych. Cały ciężar badania spada na nauczycieli: wprowadzenie danych dotyczących uczniów do systemu, przeprowadzenie oraz sprawdzenie arkuszy z kilkudziesięcioma zadaniami zamkniętymi i otwartymi oraz wpisanie wyników do Qualitas.
Wysoce nieetyczne jest badanie jakości edukacji szkół publicznych przez szkołę niepubliczną z bardziej rozbudowaną liczbą zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
W regulaminie ,,Gdańskich Lwów'' jest zapis dotyczący przyznania środków na zajęcia dodatkowe
dla placówek - uczestników MJE. Jest to zapis martwy (a wcześniej realizowany), żadna z placówek
w r. szk. 2011/2012 nie otrzymała z tego tytułu takich środków.
Oczekujemy, że władze Miasta Gdańska dołożą wszelkich starań, aby w taki sposób więcej nie było przeprowadzane monitorowanie gdańskiej edukacji i zapewnią odpowiednie standardy.

Waldemar Bobkowski
Przewodniczący MZD

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.