Apel nr 4 ws. ograniczenia biurokracji.

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów apeluje do władz oświatowych wszystkich szczebli, szczególnie do dyrektorów szkól i placówek oświatowych o ograniczenie biurokracji szkolnej
do niezbędnego minimum wynikającego z prawa oświatowego.
Oprócz nowych obowiązków wynikających z wprowadzenia pakietu rozporządzeń dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i pomocy psychologiczno - pedagogicznej (opracowania Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Planu Działań Wspierających, Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego), nauczycielom zleca się wiele czynności, biurokratycznych, które nie są konieczne
dla funkcjonowania szkoły. Tworzy się szereg procedur, dokumentów, raportów, sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, planów działań i ewaluacji każdego przedsięwzięcia, szczegółowych analiz mierzenia jakości pracy itp., przez co nauczyciel ma znacznie mniej czasu
na bezpośredni kontakt i pracę z uczniem. Przypominamy, że głównym obowiązkiem nauczyciela,
na podstawie art.6 ustawy Karta Nauczyciela jest realizowanie zadań związanych z funkcją wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą szkoły.

Waldemar Bobkowski
Przewodniczący MZD

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.