Apel ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o:
podniesienie żenująco niskich wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
zwiększenie dodatków za wychowawstwo klasy w przedszkolach, szkołach podstawowych
i ponadgimnazjalnych,
zwiększenie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
zapłatę za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Domagamy się negocjacji ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Osób Nie będących Nauczycielami, Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli oraz podpisania porozumienia ws. wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
W związku z tym wzywamy Pana Prezydenta do niezwłocznego podjęcia rozmów w w/w sprawach.

Przewodniczący MZD
Waldemar Bobkowsk

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.