L.dz 183/12

Dotyczy Stanowiska nr 5:

z treści pisma wynika, że organ prowadzący otrzymuje informację o EWD na podstawie

  • ,,Gdańskich Lwów''. Nauczyciele są zainteresowani wartościami tych współczynników, jak również analizą jakościową, a nie tylko ilościową, która służy rankingowaniu i nie daje zbyt wiele danych do planowania pracy dydaktycznej. Chcielibyśmy uzyskać informację o kosztach całego przedsięwzięcia o nazwie ,,Gdańskie Lwy'', poznać listę ekspertów z UG, gdyż pozytywnie zaopiniowane przez nich testy, zdaniem praktyków, czasem mijają się z obowiązującymi podstawami programowymi. Do testów dołączony jest tylko klucz odpowiedzi, brakuje kartoteki czynności, planu testu czy wagi standardów (lub umiejętności ogólnych). Jest to obowiązujący pakiet każdego profesjonalnie napisanego testu. Zarówno Miasto, jak i szkoła na pewno są zainteresowani tym, jakie umiejętności uczniowie posiadają, a gdzie są braki.
  • Cieszymy się, że organ prowadzący planuje debatę na temat narzędzi mierzenia umiejętności i wiedzy uczniów, dobrze byłoby wysłuchać zdania nie tylko autorów, ale i praktyków, czyli nauczycieli. W przeszłości doszło do takiego spotkania.
  • Wydaje się, że celowe byłoby ogłoszenie konkursu na opracowanie testu mierzącego jakość edukacji w gdańskiej oświacie, jego przeprowadzenie, a nawet scedowanie sprawdzenia arkuszy testowych niezależnemu podmiotowi.Za wielce niesatysfakcjonującą uważamy odpowiedź na Apel nr 1:wnioskowaliśmy o nowe etaty dla pracowników pomocowych w zerówkach szkolnych, do których uczęszczają dzieci pięcioletnie lub pięcio/szcścioletnie, aby zapewnić tym dzieciom pomoc w samoobsłudze, a nauczycielom dać możliwość skupienia się na pracy z uczniem. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc nauczyciela funkcjonuje tylko w przedszkolach, nazwę etatu pomocowego można dostosować do potrzeb zapisu, który należy wnieść do ,,,Układu Zbiorowego''.Zwracamy się o renegocjacje ,,Układu Zbiorowego dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami''.

Jeśli chodzi o Apel nr 4 w sprawie biurokracji, cieszymy się, że zostanie przekazany dyrektorom, oczekiwalibyśmy również zalecenia, aby dyrektorzy ograniczyli się do niezbędnego minimum określonego w prawie oświatowym. Takie zalecenie organu prowadzącego mogłoby wpłynąć
na poprawę sytuacji.

Odnośnie Stanowiska nr 1 w sprawie likwidacji szkół podtrzymujemy swoją opinię, że nie należy wyzbywać się majątku oświatowego i pamiętać, że każda likwidacja to utrata miejsc pracy, konkretne dramatyczne przeżycia zwolnionych osób. Wiąże się z tym również Stanowisko nr 2 w sprawie zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach. Nie do przyjęcia jest wniosek, że decyzja o zwolnieniu nauczyciela daje mu szansę znalezienia pracy poza oświatą, skoro wiadomo, że tej pracy nie ma, zwłaszcza dla osób 50+, bezrobocie rośnie, a jeszcze zwiększy się w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.

Pragniemy na koniec posłużyć się opinią dr. Jana Herczyńskiego z gdańskiej debaty edukacyjnej,
że liberalna polityka w oświacie może doprowadzić do segregacji klasowej społeczeństwa, a kontrola zarządcza skutkuje przede wszystkim wzrostem biurokracji. Informacje o jakości edukacji należy pozyskiwać na podstawie różnych kryteriów, w tym z EWD.
Bardzo cenimy też wniosek dr. Herczyńskiego, że niż demograficzny daje szansę
na spopularyzowanie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza, że w Gdańsku brakuje
ok. 1000 miejsc w przedszkolach.
Liczymy na uwzględnienie w polityce oświatowej Gdańska naszych propozycji zawartych w apelach
i stanowiskach, ponieważ jesteśmy partnerem społecznym, któremu szczególnie zależy, aby gdańska oświata rozwijała się z pożytkiem dla całej społeczności.

Z poważaniem

Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.