ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

 

Sukcesem zakończyły się negocjacje dotyczące zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy
w gdańskich szkołach zawodowych. Od stycznia 2012 r. wychowawcy klas w szkołach zawodowych otrzymają (tak jak już wcześniej w gimnazjach) 150 zł, czyli o 50 zł więcej.
Rada Miasta Gdańska w dniu 24 listopada będzie przyjmować uchwałę, w której projekcie zapisano
tę zmianę. Był to nasz wniosek powtarzany wielokrotnie, by zwiększyć dodatki za wychowawstwo
ze względu na coraz trudniejszą pracę wychowawczą (ostatnie pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r).
W negocjacjach będziemy nadal występować także o:

  1. zwiększenie tego dodatku w pozostałych typach szkół,
  2. zwiększenie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół, ponieważ przez ostatnie lata nie ulegały one podwyższeniu.


* Będziemy także dalej występować o podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi gdańskich szkół i placówek oświatowych (ostatnie pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r).

Bożena Brauer
(Przewodnicząca KM POiW NSZZ ,,Solidarność'')

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.