L.dz. 148/11


Wnioskujemy o:
zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy do 150 zł dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, dodatek za wychowawstwo miał być sukcesywnie podnoszony do wysokości ustalonej w szkołach gimnazjalnych, czyli do kwoty 150 zł. Tymczasem od 2007 r. nie zmienił się i wynosi 100 zł;
zwiększenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w związku z większymi obowiązkami, którymi obarczani są dyrektorzy. Ponadto prosimy o wdrożenie nowego systemu wypłacania tych dodatków. Projekt w tej sprawie złożyliśmy już w 2008 r;
podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi w związku z ciągle zwiększającymi się kosztami utrzymania, a pensje tej grupy pracowników są żenująco niskie.

Z poważaniem
Bożena Brauer

Do wiadomości:
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego

Pismo podobnej treści (z tymi samymi postulatami) skierowaliśmy do wszystkich
radnych z Komisji Edukacji.

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.