L.dz. 74 /11


Oprócz naruszenia prawa dyrektora do autonomicznych decyzji w kwestii zatrudnienia, jest to rozwiązanie pozbawiające pracy wielu nauczycieli, którzy mogliby zgodnie z prawem skorzystać z art.22 ust. 2 Karty Nauczyciela, który pozwala w razie braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na zatrudnienie w wymiarze wynoszącym nie mniej niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć tj. nie mniejszym niż 9 godzin tygodniowo.
W sytuacji, gdy rośnie bezrobocie, a w szkołach coraz mocniej odczuwalne są skutki niżu demograficznego, polecenie dyrektorom zastosowania najgorszego dla pracowników rozwiązania jest nie do przyjęcia.
Jako związek zawodowy zrzeszający pracowników oświaty w Gdańsku protestujemy przeciwko pozbawianiu zatrudnienia dużej grupy nauczycieli, które może skutkować nawet wykluczeniem społecznym, gdyż w obecnej sytuacji nie ma dla nich miejsc pracy.
Oczekujemy wycofania przez Wydział Edukacji tego polecenia.

Z poważaniem

Bożena Brauer
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
w Gdańsku

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.