Apel do MEiN ws. dofinansowania nauczycieli przedszkoli

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje o objęcie dofinansowaniem wszystkich nauczycieli, również zatrudnionych w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Zwracamy uwagę, że nauczyciele ci także wykorzystują prywatny sprzęt komputerowy o którym mowa jest w rozporządzeniu do organizacji, przygotowania i prowadzenia zajęć dla dzieci, kontaktów z rodzicami, dokształcania się, tworzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej. Nauczyciele tzw. „zerówek”, pracujący w szkołach i przedszkolach realizują podstawę programową, najczęściej są zobligowani do utworzenia kanałów łączności medialnej z dziećmi, organizują zdalne spotkania z rodzicami w godzinach popołudniowych, biorą udział w zdalnych radach pedagogicznych i szkoleniach. W przypadku objęcia kwarantanną oddziału przedszkolnego, podobnie jak nauczyciele klas I – VIII szkół podstawowych, realizują zajęcia w trybie niestacjonarnym, z wykorzystaniem technik na odległość. W zespołach szkolno-przedszkolnych i w szkołach z oddziałami przedszkolnymi nauczyciele oddziałów przedszkolnych uczestniczą w kształceniu na odległość w klasach I – VIII szkoły podstawowej, realizując godziny zastępstw doraźnych.

Sprzeciwiamy się dzieleniu środowiska nauczycielskiego i pozbawieniu możliwości dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego tych nauczycieli, którzy wykonują swoją pracę na terenie placówek, a co za tym idzie, są bardziej narażeni na COVID-19.

Bożena Brauer
(przewodnicząca KMPOiW NSZZ "Solidarność" w Gdańsku)                                                                                              

Gdańsk, 18.11.2020 r.

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.