Pismo do dyrektorów ws. zapłaty za konsultacje


Te zapisy pozwalają ustalić, że za prowadzone konsultacje nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie tak jak za godziny dydaktyczne, według stawki osobistego zaszeregowania. Pozwoliłoby to chociaż w niewielkim stopniu docenić wysiłek nauczycieli i trud prowadzenia zajęć metodą zdalną, łączenia różnych form pracy i znacznie zwiększonego czasu pracy.
Zwracamy uwagę, że czas epidemii COVID-19 to wielkie wyzwania dla całego środowiska oświatowego, czas wytężonej pracy dyrektorów i nauczycieli. Niestety, na podstawie zebranych przez naszą Komisję danych w ankiecie, tylko niewielka część nauczycieli otrzymała wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przed przystąpieniem do  pracy na odległość z uczniami w terminie od 12 – 24 marca 2020 r., również nie wszyscy nauczyciele otrzymali zapłatę za te godziny od 25 marca br., mimo olbrzymiej pracy włożonej w realizację nauczania on-line na platformie GPE poprzez aplikację Teams. Przypominamy, że wypłata tych wynagrodzeń leży w gestii dyrektorów.
Od 25 maja dla uczniów klas ósmych, a od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono obowiązek organizowania konsultacji w szkołach. Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wystosowała pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Krajowej Sekcji o wycofanie się z tego przepisu, gdyż jednoczesna praca zdalna i konsultacje w systemie tradycyjnym są bardzo trudne w realizacji i wydłużają czas pracy nauczycieli. Natomiast w wielu szkołach takie konsultacje były prowadzone już wcześniej metodą on-line.
Wyrażamy nadzieję, że Państwo z pozytywnym dla nauczycieli skutkiem zareagują na nasze pismo i prośbę.


Z poważaniem
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ „Solidarność”

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.