Apel do Radnych

W arkuszu organizacyjnym zawarte są informacje bardzo istotne z punktu widzenia związków zawodowych, ponieważ dotyczą one zatrudnienia nauczycieli a także pracowników administracji i obsługi na dany rok szkolny.

W piśmie skierowanym przez WRS do pana Dyrektora czytamy „W związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Pana przepisów art.110 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), art.23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019r.poz.263 ze zm.) dotyczących opiniowania przez związki zawodowe arkusza organizacyjnego szkoły, na podstawie art.57 ust.2pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuję Pana do natychmiastowego dopełnienia obowiązków...”

Dopiero po naszej skardze i kontroli z ramienia Wydziału Rozwoju Społecznego, na skutek wysłanego przez WRS pisma, pan Dyrektor przesłał 27 kwietnia drogą elektroniczną arkusz organizacyjny (25 dni po terminie), nadal jednak niekompletny, niespełniający §17 ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które zawiera definicję arkusza, jego elementy składowe.

Podczas obrad Komisji fakty te zostały przedstawione, a mimo to Państwo Radni z Klubu Koalicja Obywatelskanie mając żadnych pytań, wątpliwości uznali, że skarga jest bezzasadna, przy czym w żaden sposób nie uzasadnili podczas posiedzenia swojej decyzji. Daje to przyzwolenie na łamanie prawa przez pracodawcę.

Wyrażamy sprzeciw wobec takiego sposobu rozpatrywania skarg przez Radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Apelujemy do Państwa Radnych o rzetelną analizę przedstawionych w skardze faktów podczas rozpatrywania jej na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska.

 

Bożena Brauer

Przewodniczaca KMPOiW NSZZ”Solidarność”w Gdańsku

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.