Stanowisko w czasie epidemii koronawirusa

Znaleźliśmy się wszyscy w warunkach kryzysowych, jakich dotąd nikt z nas nie doświadczył, dlatego metodą prób i błędów próbujemy radzić sobie w tej nowej sytuacji. Uważamy jednak, że metody nauczania na odległość nie powinny być wiążące w przekazywaniu nowych treści programowych, ani prowadzić do obligatoryjnego oceniania uczniów.

Dyrektorzy i nauczyciele zostali w dużej mierze pozostawieni sami sobie. Stąd wielokrotnie obserwujemy nadmierną ich aktywność. Często czynią to z obawy, że ich praca zostanie źle oceniona, że może nie dostaną pełnego wynagrodzenia, zapłaty za godziny ponadwymiarowe.

Rodzice zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do szybkiego Internetu,  ograniczonej możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego w przypadku braku odpowiedniej liczby i właściwego stanu technicznego komputerów w domu lub dzielenia stanowiska komputerowego z rodzeństwem, rodzicem świadczącym pracę on-line.

Ponadto rodzice wskazują na  niemożność pomocy przedszkolakom, uczniom klas I - III, ale i starszym w przypadku, gdy sami wykonują pracę zdalną. Problem nasila się, gdy realizują swoje obowiązki służbowe od rana do godzin popołudniowych poza domem i nie mogą sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez wiele godzin.

Dodatkowym problemem jest dostęp do portali edukacyjnych. W nowej sytuacji, wzmożona i zwiększająca się liczba osób korzystających z tego typu platform powoduje bardzo duże kłopoty z logowaniem się do tych portali.

Pan Minister w swoim wystąpieniu w dniu 20 marca stwierdził, że 92% szkół jest gotowa do zdalnego nauczania. Sądzimy, że szkoły w całym kraju  przekazały zbyt optymistyczną ocenę możliwości prowadzenia zdalnego nauczania. Ale też rodzi się pytanie, co w takim razie z 8%  szkół/placówek, które nie mają takiej możliwości, co z uczniami, którzy będą wykluczeni z realizacji podstawy programowej od dnia 25 marca na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19?

Uważamy, że  MEN dało zbyt krótki czas na wdrożenie nowego systemu  nauczania, w którym uczniowie mają realizować nowe treści z zakresu podstawy programowej i mają być oceniani przez nauczycieli i nie przygotowało rozwiązań alternatywnych, które mogłyby zapobiec wy-kluczeniu części uczniów z procesu edukacyjnego.


Oczekujemy jasnego przekazu ze strony MEN ws.:

-  wypłaty wynagrodzeń, dodatków, godzin ponadwymiarowych,
-  jednolitej uproszczonej dokumentacji dotyczącej zdalnego nauczania,
-  nowej siatki godzin na czas epidemii,
-  wprowadzenia stanu przejściowego (bez konieczności realizacji nowych treści programowych i oceniania uczniów) do czasu zgłębienia metod i technik kształcenia na odległość przez wszystkich nauczycieli oraz uzyskania możliwości korzystania z  lekcji przez 100% uczniów.


Oczekujemy również pilnego przedstawienia przez MEN planu wyposażenia nauczycieli w sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tabletów dla uczniów, a także profesjonalnego systemu doskonalenia nauczycieli do pracy w systemie on-line. Wielka szkoda, że odpowiednich działań nie podjęto wcześniej, mimo że wiadomo, iż takie są potrzeby współczesnego społeczeństwa informatycznego.   

Jako związek zawodowy oczekujemy od Pana Ministra w czasie epidemii wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów a nie wypominania pracownikom oświaty radykalnego upomnienia się w 2019 r. o wyższe wynagrodzenia, do czego każdy pracownik ma prawo.

            
            W imieniu Prezydium KM POiW w Gdańsku:

                                        Bożena Brauer
                                    (Przewodnicząca KM)

 

 

Pobierz acrobat

 

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.