Stanowisko nr 1 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów bardzo krytycznie ocenia ostatnie działania Prezydenta Miasta Gdańska w obszarze polityki oświatowej, w tym:

  • Przekazanie budowanej szkoły w Kokoszkach podmiotowi niepublicznemu. Jest to ominięcie obowiązku prowadzenia szkół przez JST i stosowania Karty Nauczyciela przy zatrudnianiu nauczycieli.
  • Wdrażanie GPE bez odpowiedniego wyposażenia placówek w sprzęt komputerowy, niedostatecznego przetestowania oprogramowania, przeszkolenia pracowników oraz środków na opłacenie dodatkowej pracy pracowników administracyjnych.
  • Scentralizowania usług finansowo-księgowych przedszkoli, skutkujące brakiem właściwej współpracy między dyrektorami przedszkoli a księgowymi pracującymi w nowo powołanej jednostce, co bardzo utrudnia zarządzanie placówkami.
  • Nieprzedstawienie wypowiedzeń zmieniających warunki przejścia nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowiska pracowników samorządowych, co spowodowało utratę przez nich uprawnień wynikających z KN oraz bardzo dużą obniżkę stawek wynagrodzenia zasadniczego, a więc znaczne pogorszenie ich sytuacji finansowej. Uważamy, że w tej sprawie urzędnicy nie wykazali dobrej woli i nie przyjęli rozwiązań korzystnych dla tej nielicznej grupy pracowników.
  • Zwiększenie o 1 tygodniowego pensum godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz niezgodnie z obowiązującym prawem dla innych specjalistów prowadzących zajęcia, takich jak np. rewalidacja.

 

W związku z tym zwracamy się do Pana Prezydenta o wycofanie się z powyższych działań, które, naszym zdaniem, prowadzą do destabilizacji oświaty w Gdańsku.

Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu pracowników oświaty, brakowi otwartości na dialog i konsensus negocjacyjny ze stroną związkową. Stanowczo protestujemy przeciwko traktowaniu edukacji jako balastu obciążającego budżet miasta oraz ciągłym próbom prywatyzacji placówek oświatowych.

Przewodniczący
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów

Piotr Gierszewski

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.