Apel nr 3 ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela...

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów apeluje do władz oświatowych o stworzenie
od nowego roku szkolnego etatów pomocy nauczyciela, w tzw. oddziałach ,,zerówkowych'' w szkołach, do których uczęszczają dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie oraz w klasach pierwszych, gdzie znajdą się dzieci sześcioletnie.

Sprzeciwiamy się zatrudnianiu nauczycieli tzw. wspierających na podstawie Kodeksu Pracy. Za niedopuszczalne uznajemy tak znaczne zróżnicowanie warunków pracy nauczycieli mających jednakowe kwalifikacje. Uważamy natomiast, że potrzebna jest pomoc młodszym dzieciom w czynnościach samoobsługowych, co pozwoli na zapewnienie właściwej opieki
i bezpieczeństwa w szkole.

Przewodniczący
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów

Piotr Gierszewski

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.