Apel nr 4 ws. badań lekarskich

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wyraża stanowczy sprzeciw wobec konieczności kilkukrotnego przeprowadzania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy związanych z wykonywaniem pracy na tym samym stanowisku w kilku szkołach. Uważamy, że jest to strata czasu oraz niepotrzebne wydawanie pieniędzy publicznych. Jedno zaświadczenie lekarskie powinno być poświadczone za zgodność z oryginałem
i przedstawione również w innym zakładzie pracy.
MZD zwraca się do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego
o wystąpienie przez Sekcję Krajową do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zmianę przepisów w tym zakresie.

Przewodniczący
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów

Piotr Gierszewski

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.