Stanowiska i pisma

Pismo ws. uśredniania

Gdańsk, 11.10.2019 r.

 

Pan Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych

 

W związku z różnymi sposobami stosowania art. 42 ust. 5b ustawy Karta nauczyciela w szkołach, w których nauczyciele w pewnych okresach roku szkolnego (klasy maturalne, praktyki zawodowe) nie realizują obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z ust. 3 w/w art. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wnioskuje o ujednolicenie tego sposobu.

Pismo do Pani Prezydent A.Dulkiewicz

Gdańsk, 21.08.2019 r.

 

Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku zwraca się po raz kolejny o spotkanie ws. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo w tej sprawie z dnia
19.03. 2019 r. i prośby o spotkanie zawartej w piśmie z dnia 20.03.2019 r. Kilkakrotny kontakt mailowy i telefoniczny z p. Michałem Wlazło w sprawie spotkania też nie przyniósł żadnego rezultatu.

Pismo ws. podwyżek dla administracji i obsługi

 

podwyzki2019

Stanowiska MZD z dnia 17.03.2018

Stanowisko nr 1/18 ws. nauczycieli bibliotekarzy

Stanowisko nr 2/18 ws. sytuacji w oświacie w związku z brakiem realnych podwyżek płac i niekorzystnymi zmianami w Karcie Nauczyciela

Stanowisko nr 3/18 ws. podwyżek dla wychowawców samorządowych

Stanowisko nr 4/18 ws. zatrudnienia woźnych oddziałowych

Stanowisko nr 5/18 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 6/18 ws. nadgodzin dla pracowników obsługi

Apel nr 1/18 ws. funkcjonowania GCUW

Apel nr 2/18 ws. zwiekszenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

Wszystkie stanowiska i apele do pobrania acrobat

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

ws. nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych

i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych,
nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.

O urynkowieniu oświaty czyli

UWAGI DO PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I W KARCIE NAUCZYCIELA

Zaproponowane przez MEN zmiany w UoSO, opierają się głównie na wycofanym i mocno skrytykowanym nie tylko przez nasz związek projekcie ,,Ustawy o Jakości Edukacji''. Zamiast unowocześnić i usprawnić funkcjonowanie kuratoriów mających długą tradycję w polskim systemie edukacyjnym, wprowadza się nowe podmioty , których nazwy (i wielość) przyprawiają o zawrót głowy, a na pewno niewiele mówią osobom spoza środowiska oświatowego- w tym rodzicom. Owe KOJE, ROJE, KORE, ORE kojarzą się dwuznacznie i niezbyt poważnie, a skutkują ogromnymi nakładami (naiwnością jest twierdzić, że wszystko da się sfinansować ze środków przeznaczonych na obecne kuratoria i OKE).Powstaną nowe stanowiska, w samym MEN będzie powołany w randze podsekretarza stanu Naczelny Inspektor Jakości Edukacji (NIJE) - oczywiście z własnym biurem i pracownikami! ROJE-ami kierować będą Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji (RIJE).

Wniosek o uwzględnienie w budżecie Miasta...

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 231/14

Gdańsk, 26 sierpnia 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku, dziekując za podwyżki dla pracowników samorzadowych w 2014 r. (jednak bardzo niewielkich, w oświacie - 50 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat) zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie Miasta Gdańska na 2015 r. środków na:

Będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi
w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych
- z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku

Wniosek o odwołanie z funkcji Pani Ewy Kamińskiej

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 157/14

Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku składam wniosek o odwołanie z funkcji Pani Ewy Kamińskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej.

Apel nr 4 ws. badań lekarskich

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. badań lekarskich

Apel nr 3 ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela...

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich 

Apel nr 2 ws. etatów dla szkolnych administratorów sieci komputerowej

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. etatów dla szkolnych administratorów sieci komputerowej 

Apel nr 1 ws. organizacji świetlic szkolnych

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. organizacji świetlic szkolnych

Stanowisko nr 2 popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dn. 22.03.2014 r.
popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Stanowisko nr 1 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

W sprawie szkoły w Kokoszkach

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Owiaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''

w Gdańsku

z 12.02.2014 r.

w sprawie szkoły w Kokoszkach

W związku z odpowiedzią Wojewody

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdansk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 22/14

Gdańsk, 11.02. 2014 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Negatywna opinia projektu uchwały w sprawie likwidacji ...

NSZZ sol-podpisKomisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 310/13

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowo-Księgowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102.

O nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 309/13
 

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm.), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku.

W sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

STANOWISKO
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W GDAŃSKU
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela

W obronie polskiej oświaty

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ NSZZ sol-podpis
W OBRONIE POLSKIEJ OŚWIATY I USTAWY KARTA NAUCZYCIELA
do 9 listopada 2013 r.

Odpowiedź na pismo Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 'S'

Odpowiedź na pismo Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 'S' w sprawie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej skierowane do Prezydenta Pana Pawła Adamowicza.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

WE.I.4481.10.1.2013.LSP                                                                                                                Gdańsk, dnia.11 września 2013 r.

Pani
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ "Solidarność"
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

NSZZ sol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 247/13

Gdańsk, 13.08.2013 r.

Pani
Regina Biełousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
Urząd Miejski w Gdańsku

Wdrażanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

NSZZsol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 264/13

Gdańsk, 12.08.2013 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

W związku z wdrażaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesuniecie terminu obowiązkowego wprowadzenia programu, szczególnie w zakresie księgowości, płac, kadr.

"Wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk"

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ  sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,
NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

l.dz.171/13

Gdańsk, 18 IV 2013 r.

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża sprzeciw wobec zapisu IV pkt 7 ,,Wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk'' z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,

Gdańsk, 22 marca 2013 r.

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi!

L. dz. 128/13 Zaproszenie Pana Prezydenta na spotkanie KMPOiW

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

l. dz. 128/13
Gdańsk, 18 marca 2013 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana z prośbą o przybycie na spotkanie członków naszej organizacji związkowej w dniu 10.04.2013 r. o godz. 13:00 lub 12.06.2013 r. o godz. 13:00 w auli Conradinum przy ul. Piramowicza 2.

L. dz. 236/12

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 04.09.2012r.

L. dz. 236/12

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

L. dz. 232/12

* *
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 31.08.2012r.

L. dz. 232/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor
Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

L.dz 179/12

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 179/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

L.dz 183/12

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 183/12

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2012 r., podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Pana Wiesława Bielawskiego, odpowiadającego na nasze apele i stanowiska z MZD, pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, które nadal wymagają rozwiązań .

Apel nr 4 ws. ograniczenia biurokracji.

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ograniczenia biurokracji.

Apel nr 3 ws. zatrudnienia szkolnego administratora sieci komputerowej.

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. zatrudnienia szkolnego administratora sieci komputerowej.

Apel nr 2 w sprawie siedziby dla Kuratorium Oświaty.

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do Sekcji Regionalnej Oświaty w sprawie siedziby dla Kuratorium Oświaty.

Apel nr 1 ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do gdańskich władz oświatowych.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Stanowisko nr 5 ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

Stanowisko nr 5
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

Stanowisko nr 4 ws. podstawy programowej.

Stanowisko nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. podstawy programowej.

Stanowisko nr 3 ws. ramowych planów nauczania.

Stanowisko nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ramowych planów nauczania.

Stanowisko nr 2 ws. zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach

Stanowisko nr 1 ws. likwidacji szkół

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. likwidacji szkół

ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

Gdańsk, 15.11.2011 r.

Komunikat
z negocjacji ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

L. dz. 168/11

Gdańsk, 2011-11-7

L. dz. 168/11

Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent!

 

W dniu 21 X otrzymaliśmy pismo informujące nas o podjęciu przez Radę Miasta w dniu 30 VI br. uchwał dotyczących zamiaru likwidacji 7 szkół wraz z treścią podjętych uchwał.

L.dz. 148/11

Gdańsk, 23.08.2011 r.

L.dz. 148/11

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przystąpienie do negocjacji Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Mimo zmiany art. 30 ust. 6 i 6b Karty Nauczyciela, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do rozmów.

ws. planów likwidacji szkół w Gdańsku

Gdańsk, 8 czerwca 2011 r.

Stanowisko
ws. planów likwidacji szkół w Gdańsku

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku wyraża zdecydowany protest wobec sposobu przeprowadzania likwidacji placówek oświatowych, obecnie są to: SP Nr 27, SP Nr 29, Gimnazjum Nr 23, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych, Szkoły Elektryczne i Elektroniczne XIII LO , LO dla Dorosłych.

L.dz. 74 /11

L.dz. 74 /11

Gdańsk, 2011-05-23

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisma z Wydziału Edukacji z dnia 16 maja 2011r. (WE.I.2000.26.2011.GC) do dyrektorów placówek oświatowych polecającego dyrektorom w pkt. 2 stosowanie art.20 Karty Nauczyciela wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy w przydziale czynności na rok szkolny 2011/2012 mają mniej niż 15 godzin.

Koleżanko, Kolego,

Koleżanko, Kolego,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność'' zwraca się bezpośrednio do Ciebie ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w oświacie. Warunki pracy i płacy polskiego nauczyciela ulegają systematycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przynoszą także korzyści uczniom i wychowankom, również nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia.

Stanowisko w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów

STANOWISKO
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
W GDAŃSKU W DNIU 20 MARCA 2010 ROKU
w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Apel ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

Apel
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 20.03.2010r.
ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

L.dz./10

l.dz./10

Gdańsk, 12.01.2010 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy Pana odpowiedź WE.I.716/45/08/GC z dnia 16.12.2009 r. jako odpowiedź na nasze pismo z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nierealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.