Uchwała nr 7/10

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zobowiązuje przewodniczących kół do podjęcia rozmów z dyrekcją
i na forum rady pedagogicznej w celu ustalenia sposobu wyrażania przez radę opinii w sprawach osobowych.
MZD proponuje, by w regulaminie rady pedagogicznej znalazł się zapis o głosowaniu tajnym w sprawach zawartych w ustawie o systemie oświaty, między innymi takich, jak:

  • wybór członków rady pedagogicznej do komisji konkursowych wyłaniających kandydata
  • na stanowisko dyrektora (art. 36 a ust.6),
  • opiniowanie przez radę pedagogiczną kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata (art. 36a ust.4),
  • opiniowanie przez radę pedagogiczną przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora (art. 36a ust.14),
  • opiniowanie przez radę pedagogiczną powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk (art. 37 ust.1),
  • opiniowanie przez radę pedagogiczną wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień (art. 41 ust.2 pkt 3)

oraz w przypadku:

  • wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy,
  • opiniowania projektu arkusza organizacyjnego.

Przewodniczący MZD
Waldemar Bobkowski

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.