Wsparcie dla pracowników systemu oświaty

W związku ze zmianami sytuacji demograficznej w kraju, wzrasta liczba zwalnianych pracowników instytucji systemu oświaty, w tym zwłaszcza nauczycieli. Przewiduje się,że w kolejnych latach zwolnień w instytucjach oświatowych będzie coraz więcej.

 

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej postanowiło wesprzeć ww. grupę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, w całym kraju będzie możliwość realizacji specjalnych programów wsparcia pracowników systemu oświaty.

Na terenie województwa pomorskiego, program outplacementu dla zwalnianych pracowników instytucji systemu oświaty, przygotowuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku. Program będzie realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

W ramach programu wsparcie będą mogły uzyskać osoby:

  • zwolnione po 1 stycznia 2013,
  • przewidziane do zwolnienia,
  • lub zagrożone zwolnieniem z pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


W związku z potrzebą wypracowania efektywnych narzędzi wsparcia dla w/w grupy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku do współpracy przy realizacji programu outplacementu zaprosił przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego. Pierwsze spotkanie przedstawicieli w/w instytucji odbyło się w dniu 6 listopada 2013. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania, do współpracy zostaną zaproszeni również przedstawiciele pracodawców.

Działania projektowe mają zapewnić odpowiednie wsparcie, w wyniku którego pracownicy systemu oświaty podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, natomiast osoby odchodzące z systemu oświaty znajdą nową satysfakcjonującą pracę.

Kolejne spotkanie dotyczące założeń w/w programu planowane jest na 2 grudnia br.

Więcej informacji nt. programu można uzyskać w Wydziale Wdrażania Funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pod numerem (58) 32 61 825.

 

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.