Apel do Radnych

                                                                                              Gdańsk, 27 maja 2020 r.

L.dz.49/20                                                                     

Radni Miasta Gdańska

 

Szanowni Państwo!

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miasta Gdańsk została powołana nie tylko do rozpatrywania m. in. skarg, przedstawiania opinii Radzie Miasta Gdańsk, ale również jej zadaniem jest przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, dotyczących złożonych skarg. W związku z tym, z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy wynik głosowania ws. skargi złożonej przez KMPOiW NSZZ „Solidarność” na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 79 pana Michała Zapolskiego – Downara na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja.

Komisja 3 głosami Państwa Radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej uznała, że skarga w zakresie nieprzedstawienia przez Dyrektora szkoły Związkowi NSZZ „Solidarność” w czasie wynikającym z przepisów prawa oświatowego arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/21, nie jest zasadna. Dwóch Radnych z Klubu PiS było przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się pana Radnego z Klubu Wszystko dla Gdańska.

W arkuszu organizacyjnym zawarte są informacje bardzo istotne z punktu widzenia związków zawodowych, ponieważ dotyczą one zatrudnienia nauczycieli a także pracowników administracji i obsługi na dany rok szkolny.

W piśmie skierowanym przez WRS do pana Dyrektora czytamy „W związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Pana przepisów art.110 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), art.23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019r.poz.263 ze zm.) dotyczących opiniowania przez związki zawodowe arkusza organizacyjnego szkoły, na podstawie art.57 ust.2pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuję Pana do natychmiastowego dopełnienia obowiązków...”

Dopiero po naszej skardze i kontroli z ramienia Wydziału Rozwoju Społecznego, na skutek wysłanego przez WRS pisma, pan Dyrektor przesłał 27 kwietnia drogą elektroniczną arkusz organizacyjny (25 dni po terminie), nadal jednak niekompletny, niespełniający §17 ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które zawiera definicję arkusza, jego elementy składowe.

Podczas obrad Komisji fakty te zostały przedstawione, a mimo to Państwo Radni z Klubu Koalicja Obywatelskanie mając żadnych pytań, wątpliwości uznali, że skarga jest bezzasadna, przy czym w żaden sposób nie uzasadnili podczas posiedzenia swojej decyzji. Daje to przyzwolenie na łamanie prawa przez pracodawcę.

Wyrażamy sprzeciw wobec takiego sposobu rozpatrywania skarg przez Radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Apelujemy do Państwa Radnych o rzetelną analizę przedstawionych w skardze faktów podczas rozpatrywania jej na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska.

 

Bożena Brauer

Przewodniczaca KMPOiW NSZZ”Solidarność”w Gdańsku

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.