logotype
 • Uczniowie złożyli hołd

  Uczniowie złożyli hołd poległym stoczniowcom

 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ'' W GDAŃSKU

 

 

BOŻENA BRAUER - Przewodnicząca

 • reprezentowanie KM na zewnątrz,
 • prowadzenie zebrań KM i Prezydium,
 • organizacja pracy KM, Prezydium, biura KM,
 • nadzór nad interwencjami,
 • rozmowy, negocjacje w Urzędzie Miasta, Kuratorium Oświaty i w Urzędzie Marszałkowskim,
 • udział w posiedzeniach Komisji Edukacji i Rady Miasta Gdańska,
 • przygotowywanie projektów uchwał, pism, działań podejmowanych w imieniu KM,
 • nadzór nad organizacją imprez okolicznościowych,
 • nadzór nad działalnością poszczególnych zespołów problemowych, praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego, strony internetowej,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego;

HANNA KOWALEWSKA-MINKIEWICZ - Zastępca Przewodniczącej

 • reprezentowanie KM na zewnątrz w zastępstwie przewodniczącej,
 • nadzór nad szkoleniami, organizacja szkoleń,
 • odpowiedzialna za redagowanie Biuletynu Informacyjnego,
 • udział w pracach komisji ds. nagród Prezydenta Miasta Gdańska, podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
 • udział w pracach komisji ds. funduszu zdrowotnego,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,
 • przygotowywanie spotkań KM, przygotowywanie projektów pism, uchwał,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych;

ANNA KOCIK - Skarbnik

 1. nadzór nad finansami KM,
 2. przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego KM,
 3. odpowiedzialna za prace zespołu ds. pracowników administracji i obsługi,
 4. udział w negocjacjach płacowych w Urzędzie Miasta,
 5. udział w komisjach powoływanych w celu wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,
 6. opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa podstawowego,
 7. praca w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

BOŻENA MAZUR - Sekretarz

 • protokołowanie posiedzeń KM,
 • praca w zespole ds. mobbingu,
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego, strony internetowej,
 • sprawy organizacyjne,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego,
 • udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,
 • uaktualnianie listy członków;

TADEUSZ BIELECKI

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego,
 • obsługa techniczna zebrań i imprez;

KATARZYNA BRZESKOWSKA

 • opowiedzialna za prowadzenie kroniki,
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa podstawowego,
 • protokołowanie posiedzeń Prezydium;

JACEK DZIERŻYŃSKI

 • odpowiedzialny za organizację wyjazdów na akcje protestacyjne Związku,
 • udział w pracach zespołu ds. pracowników administracji i obsługi,
 • obsługa techniczna zebrań, imprez okolicznościowych,

RENATA KAMIŃSKA

 • odpowiedzialna za zespół ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie szkolnictwa zawodowego,
 • udział w komisjach powoływanych do wyboru dyrektorów szkół, ds. awansu zawodowego;

EWA KUCZYŃSKA

 • odpowiedzialna za strategie pozyskiwania nowych członków,
 • praca w komisji socjalnej,
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • przygotowywanie imprez okolicznościowych, w tym zabaw choinkowych dla dzieci,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych,
 • udział w komisjach ds. awansu zawodowego;

ANNA OŻÓG-LEWIŃSKA

 • odpowiedzialna za pracę Komisji Socjalnej,
 • przygotowywanie materiałów na zebrania, obsługa zebrań,
 • odpowiedzialna za prace zespołu ds. szkolnictwa specjalnego i przedszkoli, kolportaż wydawnictw IPN ,,Solidarność'';

ALICJA POŁOŃSKA

 • prowadzenie spraw związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • opiniowanie aktów prawnych związanych z piecza zastępczą
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa specjalnego i przedszkoli,
 • udział w pracach zespołu ds. administracji i obsługi;

IWONA PUCHALSKA

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 • protokołowanie posiedzeń Prezydium,
 • organizacja imprez, w tym zabawy choinkowej dla dzieci,
 • udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

JANUSZ SOKOLIŃSKI

 • odpowiedzialny za system informatyczny,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • obsługa zebrań, imprez okolicznościowych,
 • pomoc techniczna w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego, materiałów promocyjnych;

ANNA WORONIECKA

 • odpowiedzialna za prace zespołu ds. mobbingu,
 • organizacja wyjazdów turystycznych,
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego,
 • prowadzenie konsultacji ws. ZFŚS
 • przyboczna w poczcie sztandarowym;

 

 

Inne zadania Członków Prezydium:

 • prowadzenie porad związkowych,
 • udział w akcjach protestacyjnych,
 • udział w uroczystościach związkowych,
 • promocja Związku,
 • kolportaż prasy związkowej,
 • zapoznawanie się z korespondencją przychodząca i wychodzącą,
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • obsługa zebrań, imprez, spotkań okolicznościowych,
 • praca w zespołach doraźnych