logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

„Przyjemnie i pożytecznie”, czyli jak gdańscy nauczyciele z NSZZ Solidarność spędzili kilka dni w Badenii- Wirtembergii  w ramach projektu „ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WE WSPIERANIU NAUCZYCIELI I SZKÓŁ W OSIĄGANIU WYSOKICH WYNIKÓW NAUCZANIA W POLSCE I NIEMCZECH”


To już trzeci projekt zrealizowany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Unii Europejskich Federalistów  z Łodzi. Koordynatorem  ze strony KM POiW była  Hanna Kowalewska – Minkiewicz, a ze strony Łodzi – Jan Makrocki.

W dniach 18 – 23. 07. 2016r. 45-osobowa grupa związkowców z Gdańska uczestniczyła w seminarium w niemieckim mieście Freiburg (południowo – zachodnia część Badenii – Wirtembergii). Program wyjazdu był bardzo bogaty w treści oświatowe, spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami i związkowcami. W miejscach, w których byliśmy przyjmowani, spotykaliśmy się z życzliwością i sympatią gospodarzy. Goszczący nas związkowcy z GEW wspaniale przygotowali nasz pobyt, za co szczególne podziękowania należą się Przewodniczącemu GEW Freiburg Peterowi Felsowi, Claudi  Meissner, Susanne Gallery oraz  Susanne Burke – członkiniom zarządu tego związku oraz przesympatycznej Andrei Wagner, która ma polskie korzenie.

Mieszkaliśmy w przepięknie położonym pensjonacie w Hornbergu, w sercu Szwarcwaldu. Stamtąd codziennie wyruszaliśmy na spotkania i do miejsc zaplanowanych w programie. Każdy wyjazd szczegółowo był omawiany przez naszego tłumacza Jerzego Fuchsa, który posiadał ogromną wiedzę na temat historii, zwyczajów i tradycji danych miejsc.

Jednym z ważnych punktów wyjazdu były wizyty w szkołach (szkoła podstawowa i szkoła  zawodowa, kształcąca m.in. cukierników i kucharzy). W szkole podstawowej we Freiburgu dzieci rozpoczynają naukę od 6 r. ż. , mając 10 – 11 lat uczniowie są ukierunkowywani zawodowo, następny etap edukacji to gimnazjum nie dla wszystkich. W szkole zawodowej, którą odwiedziliśmy edukacja trwa   od 8.00 do 16.00,  są też klasy przygotowawcze dla imigrantów. Głównymi założeniami w tej placówce jest dbałość o jedność w klasach i między nauczycielami, ważne jest to, co dzieje się poza szkołą, współpraca z instytucjami i środowiskiem społecznym. Nauczyciele z dyrektorem wspólnie wypracowują zasady obowiązujące w szkole. Mieliśmy okazję zobaczyć pokazowe zajęcia dla uchodźców i poznać nauczycielkę, która te zajęcia prowadzi. Jest to obecnie bardzo ważna kwestia w edukacji, więc przedstawiono nam pomysł  Ministerstwa  Oświaty Landu  na próbę rozwiązania tego problemu. Gdańską Solidarność Oświatową reprezentowali w tej szkole członkowie Prezydium Renata Kamińska, Iwona Puchalska, i Jacek Dzierżyński. Przy tej okazji dyskutowano na temat kształcenia u uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy.                       

Wizytę w szkole podstawowej również zdominował temat imigrantów. Gdańską KM reprezentowały Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Ewa Kuczyńska i Bożena Mazur. Poznaliśmy nauczycielkę wyznaczoną do nauczenia młodych imigrantów języka niemieckiego, jej metody, formy pracy i materiały dydaktyczne. Grupa liczy obecnie 25 uczniów w wieku od 6 do 17 lat, pochodzą z rożnych krajów europejskich i azjatyckich. Już dziś wiadomo, że nie wszyscy będą w stanie rozpocząć naukę  w masowej szkole. Rząd niemiecki wyłożył wielkie środki na edukację imigrantów, jest to eksperyment w skali kraju.

Drugim ważnym punktem naszej wizyty było spotkanie ze związkowcami we Freiburgu, w ich siedzibie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały struktury związkowe w Niemczech i Polsce. Przewodniczący Peter Fels omówił działania na rzecz osiągania wysokich wyników nauczania. Podkreślił, że obecnie istotnym dla nich tematem jest zjawisko inkluzji jako inicjatywy na rzecz poprawy wyników nauczania. W Niemczech są dwa związki zawodowe oświatowe: Oświata i Wychowanie oraz najsilniejszy Nauka i Wychowanie GEW, którego byliśmy gośćmi. Liczy 500 000 członków w samej Badenii-Wirtembergii. Działalność związków to aktywna praca, grupy projektowe i robocze, wymiana doświadczeń, szkolenia, seminaria, akcje demonstracyjne, doradztwo, przedstawicielstwo personalne w szkołach i ochrona prawna. Nasza wiceprzewodnicząca Hanna Kowalewska-Minkiewicz przedstawiła krotko historię NSZZ Solidarność i wskazała sposoby reprezentowania interesów pracowników gdańskich szkół przez Komisję Międzyzakładową. Sekretarz KM Bożena Mazur w prezentacji multimedialnej omówiła przygotowanie i doskonalenie zawodowe polskich nauczycieli. Niezwykle cenna okazała się dyskusja między polskimi i niemieckimi związkowcami, która zaowocowała pomysłem zorganizowania w przyszłości konferencji w Gdańsku z udziałem nauczycieli z Freiburga.

Ciekawym elementem seminarium  była wizyta w Strasburgu, we Francji, gdzie swoją siedzibę mają: Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Parlament Europejski oraz Eurokorpus. W czasie zwiedzania Rady Europy mieliśmy spotkanie z polskim przedstawicielem pracującym tam od momentu powstania tej instytucji. Każdy gość  otrzymał  również komplet materiałów informacyjno-dydaktycznych do wykorzystania w pracy z uczniami.

Program seminarium przewidywał także edukację regionalną, historyczną i odrobinę wypoczynku turystycznego. Mieliśmy więc  możliwość zwiedzenia kilku urokliwych miejsc leżących na pograniczu  Niemiec, Francji i Szwajcarii. We Francji – Strasburg, w Szwajcarii – Bazylea, i w Niemczech – Freiburg, popularny  kurort Titisee i Drezno.

Seminarium pozwoliło nam, uczestnikom zobaczyć, jak działa system niemieckiej oświaty, z jakimi problemami borykają się nauczyciele, jak tamtejsze związki zawodowe próbują pomóc w ich  rozwiazywaniu. Bardzo ważne w takich spotkaniach są same kontakty z ludźmi, wymiana doświadczeń, poznanie kultury i zwyczajów oraz  możliwość skorzystania z wiedzy innych. Warto też spróbować wykorzystać niektóre pomysły w naszych, polskich realiach.

Podróże kształcą– to mądre przysłowie podsumowuje najcelniej efekty naszego wakacyjnego wyjazdu.

Uczestniczka seminarium
Lidia Dąbrowska

Więcej zdjęć https://goo.gl/photos/LegkEESgT5W14VCH8