logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

sol-podpis              logoNiemcy

Projekt zrealizowany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oswiaty i Wychowania w Gdańsku przy udziale Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej i Unii Europejskich Federalistów z Łodzi.


„Pamięć o Przeszłości dla Przyszłości Pokoleń Europy- 35 lat NSZZ Solidarność” .

 

W dniach 15-22.08.2015r. 45-osobowa grupa związkowców z gdańskiej KM POiW uczestniczyła w seminarium w niemieckim mieście Munster (Północna Nadrenia-Westfalia).
Program  wyjazdu  obejmował  zagadnienia  z  zakresu edukacji,   zarządzania placówkami oświatowymi  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przygotowania zawodowego pracujących w tej dziedzinie nauczycieli związkowców i pedagogów, spotkania informacyjne z dyrektorami wizytowanych placówek,  nauczycielami  związkowcami oraz   wychowawcami.

Wystawa
Najważniejszym założeniem tegorocznego projektu edukacyjnego było jednak przygotowanie wystawy  i  prezentacji multimedialnej na temat 35-lecia NSZZ  ”Solidarność’’ w Europie.
Gościem honorowym  był Pan Andrzej Piwarski -  artysta malarz, grafik, działacz polonijny, który przybył  wraz z małżonką  Panią Barbarą Ur – Piwarską    (również artystką).
Wystawę otworzyła Przewodnicząca KM POiW  Pani Bożena  Brauer,  która również przedstawiła biogram twórcy. Potem głos zabrał sam artysta, bardzo emocjonalnie opowiedział zebranym o swojej działalności artystycznej oraz odniósł się do cyklu dwunastu obrazów, które mogliśmy podziwiać. „Obrazy te to wstrząsający, a zarazem bardzo bolesny zapis poruszających chwil naszego narodu. Z zadumą oglądaliśmy te tragiczne sceny, pełne bólu, wiedząc, że to właśnie one otworzyły nadzieję na lepsze życie. Życie w innym świecie. Życie w wolnej Polsce. Artysta    znany  na  europejskich  salonach  pokazał  fragment swojej  twórczości  związanej z rodzącym się ruchem solidarnościowym i okresem stanu wojennego”. Pan Andrzej Piwarski był również bardzo zaangażowany w działalność społeczną - brał udział w wielu manifestacjach i sympozjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce oraz na rzecz narodów ciemiężonych przez reżimy komunistyczne. Artysta    znany  na  europejskich  salonach  pokazał  fragment swojej  twórczości  związanej z rodzącym się ruchem solidarnościowym i okresem stanu wojennego”. Pan Andrzej Piwarski był również bardzo zaangażowany w działalność społeczną - brał udział w wielu manifestacjach i sympozjach przeciwko stanowi wojennemu w Polsce oraz na rzecz narodów ciemiężonych przez reżimy komunistyczne.Wystawie malarskiej towarzyszyła wystawa fotograficzna Pana Wojciecha Milewskiego opowiadająca o najważniejszych wydarzeniach z historii Soliadarności. Ponadto można było też zobaczyć nagrodzone w wojewódzkim konkursie plastycznym „Polska- moje miejsce, mój kraj”prace uczniów.

System edukacyjny landu
Kolejnym punktem edukacyjnego seminarium były wizyty w szkołach w Munster. Mieliśmy możliwość gościć w prestiżowej, bardzo cenionej w środowisku lokalnym szkole podstawowej. Uczniowie przebywają w tej placówce od godz. 8.00 do 16.00, podręczniki, zeszyty zostawiają na miejscu, chyba, że chcą zabrać do domu, aby utrwalić materiał. Indywidualne podejście do ucznia polega na tym, że co tydzień ustala się plan nauczania dla całej klasy, ale też  dla każdego dziecka. To właśnie uczniowie sami określają, kiedy będą pisać sprawdziany, testy, egzaminy. Wypełniają specjalne karty, które są pokazywane na zebraniach z rodzicami. Z tych terminów zaplanowanej pracy są też rozliczani. Celem tych działań szkoły jest uczenie odpowiedzialności  i umiejętności   planowania .   Na lekcjach  samodzielnie  robią  notatki   w  zeszytach. Siedzą w grupach 5-6 osobowych przy wydzielonych stolikach. Szczególny   nacisk    w  tej szkole kładzie się na współpracę z rodzicami. W klasie 25-osobowej pracuje dwóch nauczycieli, czas pracy kadry pedagogicznej wynosi 25,5 godziny w tygodniu.
Innym, ciekawym doświadczeniem była wizyta w szkole odzieżowej. Zobaczyliśmy tam wzorcowo wyposażoną pracownię - w pomoce naukowe, manekiny, park maszynowy oraz stanowiska komputerowe z programami do projektowania i modelowania odzieży. Główny nacisk w tej placówce kładzie się na umiejętności praktyczne, wiedza teoretyczna jest oczywiście niezbędna, ale podrzędna. Mogliśmy też podziwiać wystawę prac uczniowskich - malowane na tkaninie sukienki oraz stroje wykonane z wykorzystaniem materiałów ocieplających. Zapewne - tak  duża, przestronna i nowoczesna pracownia jest marzeniem każdego nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Miłym akcentem naszego wyjazdu było spotkanie w Urzędzie Miasta Munster z Panią Burmistrz  oraz przedstawicielami samorządu lokalnego.
Mieliśmy także możliwość zwiedzania tak urokliwych miast jak: Munster, Aachen , Kolonia, Amsterdam czy  rekreacji  w Ogrodach Pałacowych w Poczdamie-kompleks Sanssouci.
Wyjazd zorganizowany został  we współpracy z Unią Europejskich Federalistów  oraz Fundacją  Współpracy Polsko - Niemieckiej.
Koordynacją ze strony KM POiW zajęła się  z-ca Przewodniczącej Pani Hanna Kowalewska - Minkiewicz, której serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym ciekawym projekcie.

Bożena Mazur
Renata Kamińska

BIBLIOGRAFIA:
1. Andrzej Jan  Piwarski- Wikipedia
2. Wystawy- Andrzej Piwarski-berlin.msz.gov.pl
3. Andrzej Piwarski-50 lat pracy twórczej

www.solidarnosc.gda.pl