logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Szkolenia

"Patrzymy nie tylko wzrokiem, ale i sercem na naszych uczniów"- mówią greccy nauczyciele

W dniach 20-27.09. 2018 nauczyciele będący członkami KMPOiW NSZZ Solidarność przebywali na seminarium w Lixouri na greckiej wyspie Kefalonia. Koordynatorem ze strony KM POiW była Hanna Kowalewska – Minkiewicz.

Temat seminarium brzmiał: Edukacja w kolebce cywilizacji europejskiej. Organizacja edukacji w Grecji i rozwiązania przygotowujące nauczycieli do wspierania rozwoju uczniów.
Głównym celem było poznanie systemu edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju uczniów,
w programie znalazły się więc spotkania z dyrekcją, nauczycielami i uczniami greckich szkół. Odwiedziliśmy szkołę podstawową, liceum ogólne oraz liceum zawodowe. Szkoły średnie mieściły się w kontenerach, gdyż budynki uległy zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi w 2014 roku i do dziś nie zostały odbudowane. Dzięki spotkaniom z dyrektorami szkół i nauczycielami oraz możliwości zadawania pytań zdobyliśmy wiele infromacji dotyczących systemu edukacji, organizacji roku szkolnego, systemu oceniania uczniów oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Odkryliśmy również, jaką rolę pełnią rodzice w edukacji, a także jaki jest status zawodowy nauczyciela w Grecji.

Zapraszamy członków KMPOiW NSZZ Solidarność na zagraniczne seminarium, które odbędzie się w terminie 20.09-27.09.2018 w miejscowości Lixouri na greckiej wyspie Kefalonia.

 

 

Temat seminarium:

Edukacja w kolebce cywilizacji europejskiej.

Organizacja edukacji  w Grecji  i rozwiązania przygotowujące nauczycieli do wspierania rozwoju uczniów.

Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24  Bank Pekao 03 1240 2920 1111 0000 4499 9553

- I rata (zaliczka)  do dnia 04.04.2018 w kwocie 100 zł

- II raty do dnia 22.05.2018 w kwocie 500 zł

- III raty do dnia 10.08.2018 w kwocie 1390 zł

Dni od 22 września do 1 października 2017 r. upłynęły pod znakiem Macedonii.
Grupa nauczycieli z gdańskich szkół wzięła udział w wyjazdowym szkoleniu zatytułowanym „Współczesne rozwiązania edukacyjne na przykładzie macedońskiego systemu oświaty”

To już kolejny projekt zrealizowany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Koordynatorem  ze strony KM POiW była  Hanna Kowalewska – Minkiewicz.

Zapraszamy członków naszej KM  na szkolenie do Macedonii w terminie 22.09 do 01.10 2017  koszt 1530 zł , jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Wpłata zaliczki 300 zł do 15 czerwca na konto: Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24               Bank Pekao 03 1240 2920 1111 0000 4499 9553, do 22 sierpnia wpłata pozostałej kwoty 1230 zł. Można wpałacać w dwóch ratach po 615 zł. pierwsza do 21. VII, druga do 22 VIII.
Szybka decyzja  to okazja poznania macedońskiego systemu szkolnego, spotkania w szkołach, poznanie macedońskich problemów edukacyjnych i sposobów radzenia sobie z nimi. A wszystko to w malowniczej scenerii  bałkańskiej przyrody, zabytków i niesamowitych widoków.

Program szkolenia do pobrania w PDF

 

Mac

„Przyjemnie i pożytecznie”, czyli jak gdańscy nauczyciele z NSZZ Solidarność spędzili kilka dni w Badenii- Wirtembergii  w ramach projektu „ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WE WSPIERANIU NAUCZYCIELI I SZKÓŁ W OSIĄGANIU WYSOKICH WYNIKÓW NAUCZANIA W POLSCE I NIEMCZECH”


To już trzeci projekt zrealizowany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Unii Europejskich Federalistów  z Łodzi. Koordynatorem  ze strony KM POiW była  Hanna Kowalewska – Minkiewicz, a ze strony Łodzi – Jan Makrocki.

sol-podpis              logoNiemcy

Projekt zrealizowany przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oswiaty i Wychowania w Gdańsku przy udziale Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej i Unii Europejskich Federalistów z Łodzi.


„Pamięć o Przeszłości dla Przyszłości Pokoleń Europy- 35 lat NSZZ Solidarność” .

 

W dniach 15-22.08.2015r. 45-osobowa grupa związkowców z gdańskiej KM POiW uczestniczyła w seminarium w niemieckim mieście Munster (Północna Nadrenia-Westfalia).
Program  wyjazdu  obejmował  zagadnienia  z  zakresu edukacji,   zarządzania placówkami oświatowymi  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przygotowania zawodowego pracujących w tej dziedzinie nauczycieli związkowców i pedagogów, spotkania informacyjne z dyrektorami wizytowanych placówek,  nauczycielami  związkowcami oraz   wychowawcami.

sol-podpislogoNiemcy

 

 

W sobotę 25 października 2014 r. przybyła do nas 7-os. delegacja związkowców z Niemiec. Jest to rewizyta w ramach projektu zatytułowanego „Współpraca polskich i niemieckich związków zawodowych nauczycieli w obszarze rozwiązywania współczesnych problemów edukacyjnych w Europie” realizowanego przy współpracy z  Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W dniach 08-13 lipca 2014 r. grupa 45 osób, Pracowników Oświaty i Wychowania z NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, gościła w niemieckich szkołach oraz spotkała się ze związkowcami z GWE (Niemiecki Związek Edukacyjny).

Czyli o seminarium edukacyjnym w Hiszpanii w dniach 1-8 X 2012 r. zorganizowanym przez gdańską KMPOiW przy współudziale Unii Europejskich Federalistów z Łodzi.

Południowy Tyrol - alpejskie ucho igielne pomiędzy Północą a Południem.

Nauczycielska Solidarność z Gdańska powierzyła po raz kolejny Unii Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi zorganizowanie programu edukacyjnego dla swoich członków. Jak działają związki zawodowe oraz jak zorganizowana jest oświata we Włoszech i Austrii, mogli przekonać się uczestnicy tygodniowego programu w Południowym Tyrolu w dniach od 15 do 22 września 2012 r.