logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Oświadczenie
ws. decyzji MEN dotyczącej Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej (wykazującą rażące naruszenie prawa przez Prezydenta Miasta Gdańska) uchylającą  decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty ws. unieważnienia zezwolenia na prowadzenie szkoły w Gdańsku – Kokoszkach, wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska spółce z o.o. z Pucka, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku, w porozumieniu z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego po raz kolejny wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do zaprzestania „eksperymentu”, który doprowadził do naruszenia systemu  oświaty istniejącego od lat w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze kilkuletnie działania, a także wyrok NSA z 19. 05. 2015 r. i wyrok WSA z 21. 10. 2015 r. sprawią, że już ani samorząd gdański, ani inne samorządy nie będą próbowały w sposób naruszający prawo przekazywać zadań edukacyjnych podmiotom prywatnym, ponieważ należą one do zadań jednostek samorządu terytorialnego, czyli w tym przypadku do Miasta Gdańska.

 

Wskazuje się na ten fakt w decyzji Ministra Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu często pojawia się sformułowanie „rażące naruszenie prawa” odnośnie  wielu przepisów, w tym ustawy o systemie oświaty. Mimo to, powołując się na nieodwracalne skutki prawne i społeczne, Minister Edukacji Narodowej nie podtrzymała decyzji o unieważnieniu zezwolenia na prowadzenie szkoły przez podmiot niepubliczny. W  naszej ocenie jest to legalizacja bezprawia.

Stąd też wzywamy Ministra Edukacji Narodowej, Rząd RP, Parlament do wprowadzenia takich zmian prawnych, które uniemożliwią podejmowanie działań określanych jako „rażące naruszenie prawa”, co miało miejsce przy powołaniu szkoły w Gdańsku-Kokoszkach – przy ul. Azaliowej.

Przypominamy, że od ponad trzech lat zgłaszaliśmy zastrzeżenia do przyjętego mechanizmu prywatyzacyjnego, czyli budowy budynku szkolnego za ponad 36 mln zł za publiczne pieniądze, a następnie zamiany go w „lokal użytkowy”, by jako taki wynająć go „operatorowi”, w tym przypadku spółce z o.o.

Upominamy się o takie same warunki pracy, płacy nauczycieli uczących w szkole w Gdańsku-Kokoszkach, jak w innych szkołach gdańskich, opartych na ustawie Karta Nauczyciela (obecnie nauczyciele tej szkoły, w oparciu o Kodeks Pracy, mają pensum prawie dwukrotnie wyższe, przy podobnym wynagrodzeniu). Jesteśmy przekonani, że lepsze warunki pracy, godne wynagrodzenia są gwarancją wysokiej jakości edukacji.

Zastrzegamy, że także w przyszłości (w sprawie w/w decyzji MEN dokonujemy analizy prawnej), mimo zniesławiających ataków, będziemy bronili zasad prawa w oświacie, będziemy protestować przeciw wyzbywaniu się zadań przypisanych ustawowo samorządom terytorialnym, będziemy upominać się o godne warunki pracy i płacy pracowników oświaty.


                                            Bożena Brauer
                                        (Przewodnicząca KM)


Uwaga: dokumentacja związana z ponad trzyletnimi działaniami KM Gdańsk przeciw decyzji Prezydenta Miasta Gdańska ws. szkoły w Gdańsku-Kokoszki znajduje się na str.: www.solidarnosc.pomorze.pl