logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Komunikat Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w sprawie unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącej szkoły w Gdańsku Kokoszkach

28 marca br. Pomorski Kurator Oświaty stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zezwolenia nr 10/2014 na założenie szkoły przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Jest to efekt  wielokierunkowych działań w tej sprawie.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” złożyła skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2013 r. na ogłoszenie konkursu dotyczącego wyłonienia podmiotu do wynajmu lokalu z przeznaczeniem na założenie szkoły w budynku wybudowanym za 37 mln. ze środków Gminy Gdańsk.

Komunikat Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w sprawie unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącej szkoły w Gdańsku Kokoszkach

28 marca br. Pomorski Kurator Oświaty stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zezwolenia nr 10/2014 na założenie szkoły przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Jest to efekt  wielokierunkowych działań w tej sprawie.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” złożyła skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2013 r. na ogłoszenie konkursu dotyczącego wyłonienia podmiotu do wynajmu lokalu z przeznaczeniem na założenie szkoły w budynku wybudowanym za 37 mln. ze środków Gminy Gdańsk.

W wyniku postępowania sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził wydanie tego zarządzenia z naruszeniem prawa, podzielił wszystkie zarzuty postawione w naszym wniosku i stwierdził naruszenie prawa, ponieważ sposób przeprowadzenia procedury wyłonienia organu prowadzącego dla szkoły podstawowej w Kokoszkach był niezgodny z prawem.

Na tej podstawie gdańska Komisja Międzyzakładowa Gdańska wystąpiła o cofnięcie pozwolenia spółce z o.o. w Pucku na założenie szkoły w Kokoszkach, ale decyzja Prezydenta była odmowna. W toku dalszego postepowania Gdańska Komisja Międzyzakładowa złożyła wniosek do Kuratora Oświaty o unieważnienie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej w Kokoszkach.

Pomorski Kurator Oświaty podzielił opinię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 października 2015 r., że szkoła przy ul. Azaliowej nie uzupełnia sieci szkół w danej dzielnicy, a tym samym naruszone zostało prawo dzieci do edukacji w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę.

Z uwagi na fakt, że jest to obowiązkowe zadanie Gminy Miasta Gdańsk, musi się ona z  niego wywiązywać, a nie przekazywać je innemu podmiotowi. Ponadto popełnione zostały rażące błędy, m.in. wniosek o zezwolenie na założenie szkoły publicznej nie spełniał wszystkich wymogów formalnych zawartych w rozporządzeniu ws. szczegółowych zasad i warunków udzielania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

Sprawa od początku ma wymiar prawny, ale prezydent Adamowicz nadał  jej polityczny wymiar, atakując przewodniczą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Odpowiedź na bezzasadny atak na nasz związek zostanie przedstawiony w odrębnym stanowisku.

Mamy nadzieję, że inne samorządy nie będą próbowały omijać prawa oświatowego, próbować prywatyzować szkoły w sposób niezgodny z prawem.

Bożena Brauer, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku