logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Oświadczenie
ws. decyzji MEN dotyczącej Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej (wykazującą rażące naruszenie prawa przez Prezydenta Miasta Gdańska) uchylającą  decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty ws. unieważnienia zezwolenia na prowadzenie szkoły w Gdańsku – Kokoszkach, wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska spółce z o.o. z Pucka, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku, w porozumieniu z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego po raz kolejny wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do zaprzestania „eksperymentu”, który doprowadził do naruszenia systemu  oświaty istniejącego od lat w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze kilkuletnie działania, a także wyrok NSA z 19. 05. 2015 r. i wyrok WSA z 21. 10. 2015 r. sprawią, że już ani samorząd gdański, ani inne samorządy nie będą próbowały w sposób naruszający prawo przekazywać zadań edukacyjnych podmiotom prywatnym, ponieważ należą one do zadań jednostek samorządu terytorialnego, czyli w tym przypadku do Miasta Gdańska.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej ws. szkoły w Gdańsku - Kokoszkach

do pobrania acrobat

Oświadczenie

W związku z medialnymi doniesieniami ws. decyzji Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odnośnie szkoły podstawowej w Gdańsku – Kokoszkach informuję, że Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku jako strona postępowania administracyjnego nie otrzymała jeszcze decyzji.

Z mediów wiemy, że Pani Minister uchyliła decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącą unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska ws. zezwolenia na założenie szkoły.

Decyzja Pani Minister jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ szkoła powołana została z naruszeniem prawa.

Oczekujemy na pisemną decyzję wraz uzasadnieniem, którą będziemy uważnie analizować.

 Bożena Brauer

Przewodnicząca KMPOiW

NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku

Oświadczenie
w sprawie Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach


W związku z decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty unieważniającą pozwolenie Prezydenta Miasta Gdańska na prowadzenie szkoły w Gdańsku - Kokoszkach przez spółkę z o.o. Pozytywne  Inicjatywy - Edukacja z Pucka i związanymi z tym atakami na NSZZ ”Solidarność”,  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty  i Wychowania  NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku wyraża swój stanowczy sprzeciw i wyjaśnia przesłanki, którymi kierowała się podejmując swoje działania.

Komunikat Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w sprawie unieważnienia decyzji Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącej szkoły w Gdańsku Kokoszkach

28 marca br. Pomorski Kurator Oświaty stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zezwolenia nr 10/2014 na założenie szkoły przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Jest to efekt  wielokierunkowych działań w tej sprawie.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” złożyła skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2013 r. na ogłoszenie konkursu dotyczącego wyłonienia podmiotu do wynajmu lokalu z przeznaczeniem na założenie szkoły w budynku wybudowanym za 37 mln. ze środków Gminy Gdańsk.

Postanowienie Kuratora ws szkoły w Gdańsku - Kokoszkach

do pobrania acrobat

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

do pobrania acrobat

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

do pobrania