logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W środę 10 stycznia członkowie gdańskiej KM spotkali się w Sali Akwen na noworocznej uroczystości z udziałem zaproszonych gości: ks. Kanonika Ludwika Kowalskiego, proboszcza Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku, Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Kowalczuka, Panią  Poseł Ewę Sikorską-Trelę, radnych Miasta Gdańska Andrzeja Kowalczysa i Piotra Gierszewskiego oraz przewodniczącego ZRG Krzysztofa Doślę oraz Przewodniczącego Sekcji Regionalnej Wojciecha Książka.


Uroczystość uświetnił występ chóru z XIX LO w Gdańsku pod kierunkiem  Pani  Darii Polanowskiej, który w piękny sposób wykonał kilka utworów, zachęcając tym samym zebranych do wspólnego kolędowania. Na bis, zmieniając nieco nastrój, w brawurowy sposób zespół wykonał motyw z „Króla Lwa”. Słuchaczom szczególnie spodobały się odgłosy dżungli, które wywołały wybuchy śmiechu  i gromkie brawa.
Szczególnie miłym momentem było wręczenie przez przewodniczących B. Brauer, K. Doślę i W. Książka odznak i podziękowań związkowcom, którzy zakończyli pełnienie funkcji. I tak Złotą Odznakę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność otrzymali: Bożena Mazur, Janusz Sokoliński  i (nieobecna) Ewa Kuczyńska.
Srebrną Odznaką uhonorowano: Krystynę Lewandowską i Barbarę Grzybowską (nieobecna na uroczystości), a  Piotr Gwit odebrał Srebrną Odznakę przyznaną z okazji DEN
Wśród życzeń noworocznych złożonych zarówno przez przewodniczącą Bożenę Brauer, jak i przez gości znalazły się ciepłe słowa skierowane do związkowców i nauczycieli. Po części oficjalnej nastąpiła chwila na omówienie bieżących spraw pracowniczych, a później już tylko spotkania w podgrupach i towarzyskie rozmowy w miłej, nadal świątecznej atmosferze.

Hanna Kowalewska - Minkiewicz


fot. Iwona Puchalska