logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska


Członkowie Komisji Międzyzakładowej spotkali się na uroczystym zebraniu 11 stycznia  2017 r. W I części wystąpiły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 80 pod kierunkiem  p. Elżbiety Pawelec. W repertuarze młodych wykonawczyń znalazły się ciekawie zaaranżowane piosenki o tematyce Bożonarodzeniowej. Po krótkim koncercie nastąpiło przywitanie gości przez naszą przewodniczącą Bożenę Brauer, a wśród nich znaleźli się: Ks. Krzysztof Nowak-Duszpasterz Nauczycieli zrzeszonych w naszej organizacji związkowej, Monika Kończyk- Pomorski Kurator Oświaty Piotr Kowalczuk- zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, radni Komisji Edukacji RMG Andrzej Kowalczys, Anna Wirska i Piotr Gierszewski. Władze związkowe reprezentował Roman Kuzimski – zastępca Przewodniczącego ZRG , Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty. Gdyńską  KM reprezentowała Dorota Szewczyk- członek Prezydium. Swoją obecnością zaszczycili nas również byli przewodniczący gdańskiej Solidarności oświatowej- Zofia Kuropatwińska i Krzysztof Koszlaga oraz członkowie Koła Emerytów z przewodniczącą Barbarą Markiewicz, a także członkowie Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Danutą Płókarz.


Miłym akcentem było wręczenie Srebrnej Odznaki KSOiW NSZZ Solidarność Księdzu Krzysztofowi Nowakowi, który od 2005 roku przewodniczył wszystkim naszym pielgrzymkom na Jasną Górę i do sanktuariów polskich, a od 2012 roku sprawował funkcję Duszpasterza gdańskiej KM. Ks. Krzysztof od października 2016 został mianowany proboszczem parafii w Żelisławkach, dlatego podziękowaliśmy mu gorąco za opiekę duszpasterską i pogłębianie naszej wiary. Ksiądz Nowak wyraził nadzieję, że wspólnota Nikodemos będzie nadal funkcjonować z nowym duszpasterzem, o którego należy się postarać jak najszybciej, ale nie odżegnał się od przewodniczenia kolejnej pielgrzymce gdańskich nauczycieli  do Częstochowy. Trzymamy za słowo!
Przy okazji spotkania noworocznego wręczono również przyznane na 35 lecie NSZZ Solidarność Srebrne Odznaki KSOiW naszym dwóm koleżankom – Anicie Szarafińskiej i Grażynie Durajczyk. Serdecznie gratulujemy zasłużonego odznaczenia.
Następnie głos zabrali kolejni goście:
Monika Kończyk –Pomorski Kurator Oświaty (w części roboczej Pani Kurator omówiła założenia reformy i odpowiadała na pytania z sali),
Piotr Kowalczuk- Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska (ucieszyło nas przybycie  na spotkanie noworoczne przedstawiciela władz Gdańska po raz pierwszy od wielu lat), Roman Kuzimski i Wojciech książek – przedstawiciele ZRG, składając życzenia, jednocześnie omówili bieżącą sytuację i działania związku na szczeblu regionu i kraju.
W imieniu KM z Gdyni życzenia i piękne kwiaty przekazała przedstawicielka Prezydium Dorota Szewczyk, za co bardzo dziękujemy.
Na tym zakończyła się część oficjalna, a po krótkiej przerwie rozpoczęło się spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty dotyczące reformy edukacji i jej skutków dla pomorskiej i gdańskiej oświaty.
Przyjemne i pożyteczne na jednym spotkaniu.         
Hanna Minkiewicz