logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

„Miłosierni jak Ojciec” to temat tegorocznej 79. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli na Jasną Górę, w której po raz 13. wzięła udział grupa nauczycieli i pracowników oświaty zrzeszonych w naszej organizacji międzyzakładowej w terminie 30 czerwca-2 lipca. Opiekę duszpasterską sprawował jak co roku ks. Krzysztof Nowak, nasz Duszpasterz.

Temat XV Sympozjum Ewangelizacyjnego Nauczycieli i Wychowawców w Roku Miłosierdzia był oczywisty. Ks. Marek Dziewiecki  dokonał więc poruszającej analizy przypowieści o Synu Marnotrawnym w kontekście psychopedagogicznym, przenosząc akcent interpretacyjny z Syna na Miłosiernego  Ojca, natomiast ks. dr Przemysław Góra wskazał na konieczność stawiania wymagań młodym ludziom, zwracając uwagę na zależność między wymaganiami ( dziś tak niepopularnymi) a miłosierdziem . Wymagać i kochać – to aksjomaty, którymi powinien kierować się  mądry nauczyciel, mądry wychowawca i katecheta. „Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela’ za temat swojego wykładu uczynił ks. dr hab. Adam Maj Cor  z KUL, podkreślając, że miłosierdzie zbliża nas do Boga, wszak jest Jego imieniem.
Ogromna ( z roku na rok większa) rzesza uczestników pielgrzymki była widoczna nie tylko                              w wypełnionej po brzegi auli  im. Ks. Kordeckiego, ale również na nocnej Mszy Św. w Bazylice Jasnogórskiej, a następnego dnia na różańcu, uroczystej Mszy Św. na Wałach oraz na przepięknej Drodze Krzyżowej. Mimo upału i zmęczenia, opuszczaliśmy Częstochowę, wdzięczni Pani Jasnogórskiej za dar pielgrzymowania i pogłębienie wiary, wzbogaceni o cenne wskazowki z konferencji.
Za rok jubileuszowa 80 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę- termin stały 1-2 lipca, a my jak zawsze udamy się do Częstochowy 30 czerwca. Już dziś warto zarezerwować sobie ten termin. Naprawdę trzeba pojechać choć raz.

Hanna Minkiewicz