logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Zasiłki statutowe

 

ZASIŁKI STATUTOWE Z TYTUŁU:
• urodzin dziecka - 200 zł
• adopcja dziecka - 200 zł
• zgonu członka rodziny - 150 zł
• zgonu członka Związku - 150 zł

 

Uwaga:
Po upływie 6 miesięcy od daty urodzin lub zgonu prawo do zasiłku wygasa.

 

Zasiłki statutowe wypłaca księgowa od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1600 w siedzibie Komisji Międzyzakładowej

 

W celu uzyskania w/w świadczeń należy dostarczyć:
1. oryginał aktu urodzenia lub aktu zgonu (do wglądu),
2. wniosek o wypłatę zasiłku, statutowego potwierdzony przez:
a) przewodniczącego koła o przynależności do Związku,
b) komórkę finansową o potrącaniu z listy płac składki za okres ostatnich 6 miesięcy,
3. dowód osobisty (do wglądu),
4. w wypadku śmierci teściów - dodatkowo do wglądu dowód osobisty małżonka lub oryginał aktu zawarcia związku małżeńskiego,
5. w przypadku śmierci członka Związku - dodatkowo udokumentować prawo do odbioru zasiłku.

Wniosekacrobat