logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Ostatnio, zamiast 2 lipca ( 1 lipca - niedziela), wynagrodzenia w ok. 30 placówkach spływały na konta bankowe nauczycieli dopiero 4 lipca. Zwracamy uwagę, że art. 39 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela w sposób jasny stanowi, iż wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi w pierwszym dniu (roboczym) danego miesiąca. Po raz kolejny zostało naruszone prawo.

            Pojawia się więc pytanie, czy ta sytuacja nie jest wynikiem centralizacji usług finansowo-księgowych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, czemu jako „Solidarność” od początku byliśmy przeciwni. Pragniemy zauważyć, że takie przypadki nie zdarzały się przed scentralizowaniem tych usług.

Zwracamy również uwagę, że problem ten dla ludzi oświaty jest bardzo dotkliwy ze względu na wciąż relatywnie niski poziom wynagrodzeń nauczycieli.

 

Z poważaniem,

Bożena Brauer

Przewodnicząca KMPOiW NSZZ”Solidarność”w Gdańsku

                                                                                             

                                                                                                                     

Do wiadomości :

- Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska;

- Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowana NSZZ „Solidarność” w Gdańsku;

- Szkoły i placówki oświatowe w Gdańsku;

- Środki społecznego przekazu.