logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7 tel. (58) 308 47 25 fax. 308 47 26 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                              

Gdańsk,  16.08.2016 r.
                                                                                                                    L. dz. 187 /16    


                                                                                                Pan Paweł Adamowicz
                                                                                                Prezydent Miasta Gdańska


Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku, na podstawie  art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r. poz.1881), negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ”Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Gdańsku oraz nadania jej statutu”. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że ZEAS oraz COPO mogą funkcjonować  na dotychczasowych zasadach tylko
do końca 2016 roku.

Uzasadnienie


Uzasadnienie projektu uchwały zawiera przede wszystkim etapy budowania GCUW, zaś brak argumentów, które potwierdziłyby konieczność i zasadność centralizacji usług księgowo-płacowych i kadrowych. Podawany wcześniej argument dotyczący sporządzania przez Miasto Gdańsk jednej deklaracji Vat nie jest nawet uwzględniony w uzasadnieniu. Natomiast powód „wygospodarowania więcej czasu na zarządzanie jednostką w sferze merytorycznej” przez dyrektorów placówek oświatowych  budzi wątpliwości, a nawet zdecydowany sprzeciw w sytuacji, gdy z obowiązków dyrektora nie zdejmuje się odpowiedzialności za gospodarowanie finansami  placówki. Odpowiedzialność za realizację dyspozycji dyrektora ponosić będzie dyrektor CUW.  Oddala to dyrektora placówki  od możliwości  weryfikacji realizacji jego decyzji, dyspozycji.
Miasto Gdańsk wielokrotnie przekazywało na drodze uchwał Rady Miasta Gdańska zadania w zakresie obsługi administracyjno-finansowej placówkom oświatowym, uzasadniając to w następujący sposób: „jak wykazało doświadczenie – dyrektorzy placówek, którzy posiadają własny budżet  racjonalniej i oszczędniej nim gospodarują………….”
W uzasadnieniu nie przedstawiono analizy zysków i strat proponowanych rozwiązań; ogólne sformułowania poprawy jakości (bez szczegółowych wyjaśnień) nie mogą być przyczyną tak daleko idących zmian w ponad 100 placówkach oświatowych.


Projekt połączenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej  niesie za sobą wiele zagrożeń, wątpliwości zarówno wśród pracowników księgowości, administracji szkolnej, jak i dyrektorów  szkół, placówek oświatowych. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
1. Czy reorganizacja obsługi finansowo-księgowej w czasie  gdy zapowiedziana została przez MEN reforma ustroju szkolnego  jest dobrym momentem na zmiany?  Czy uzasadnione jest  w tym okresie pozbawianie szkół działów księgowości, a nawet kadr? Często w szkołach ze względu na ograniczoną liczbę etatów jedna osoba prowadzi płace i kadry.
2. Problemem będzie wydłużony przepływ informacji, dokumentów. Nieterminowość  dostarczanych dokumentów może generować odsetki karne. Nieprawidłowo opisane i opieczętowane dokumenty nie będą mogły zostać wprowadzone do systemu, co może spowodować opóźnienie zapłaty zobowiązania. W placówce takie błędy mogą być bardzo szybko poprawione.
3. Istnieje obawa dotycząca poprawności naliczania płac, co również wynika z wydłużenia drogi dokumentów płacowo-kadrowych od miejsca ich powstawania do miejsca ich naliczania. Niepokojąca  jest też możliwość zagubienia dokumentów w czasie ich przewożenia, szczególnie gdy dotyczą one tzw. danych wrażliwych.
4. Rodzi się pytanie, czy  jednoczesna praca wszystkich pracowników CUW na jednej sieci nie spowoduje zbyt dużego obciążenia serwerów i trudności z połączeniem się z GPE? Czy nie należy najpierw udoskonalić system GPE, który w zakresie finansowo-księgowym ma ciągle bardzo dużo  usterek, niedoskonałości ?
5. Jeśli chodzi o rozwój pracowników, to efekt będzie odwrotny od  opisanego w uzasadnieniu,  gdyż może prowadzić  do ograniczenia  wykorzystania potencjału pracowników i ich szerokiej wiedzy. Wąska specjalizacja, praca tylko w jednym module (wycinku) nie  spowoduje   rozwoju pracownika. Wspólne szkolenia mogą odbywać się niezależnie od tego, gdzie pracownicy będą wykonywali swoją pracę.
6. Trzeba wziąć pod uwagę, że utworzenie GCUW będzie generować kolejne koszty dotyczące, między innymi, wyposażenia, odpowiedniej sieci komputerowej, transportu, zatrudnienia gońców. Jeżeli zostaną utrzymane dotychczasowe wynagrodzenia pracowników, jak zapowiedział Pan Prezydent, to nie zmniejszą się obecne  koszty prowadzenia księgowości w poszczególnych placówkach.
7. Centralizacja usług nie jest też konieczna do prowadzenia scentralizowanych zakupów, ponieważ już teraz takie wspólne umowy dla wszystkich placówek są zawierane  przez gminę Miasto Gdańsk, np. dotyczące konserwacji boisk, zakupu paliwa, energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków.
Ponadto KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:
- zwraca uwagę  na niejasne zapisy dotyczące gospodarowania ZFŚS w załączniku nr 1 do projektu uchwały,
- zdecydowanie opowiada się za otwartym konkursowym wyłanianiem dyrektora GCUW na 4-5 letnią kadencję, z udziałem związków zawodowych i przedstawicieli pracowników GCUW.
- proponuje, by w przypadku utworzenia GCUW  to dyrektor szkoły, placówki miał prawo do decyzji dotyczącej przekazania zarówno spraw kadrowych , jak i finansowych do Centrum.
W związku z powyższym opinia KMPOiW NSZZ ”Solidarność” dotycząca projektu uchwały  jest negatywna.
                                

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                 Bożena Brauer