logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                  Gdańsk, 17. 06. 2016 r.

                                                                                          

Szanowni Państwo, członkowie Rad Pedagogicznych  Szkół i Placówek Oświatowych!

 

       Do naszego związku docierają liczne, niepokojące informacje dotyczące niewłaściwej interpretacji przez niektórych dyrektorów szkół zmian w art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela (w ramach czasu pracy… nauczyciel zobowiązany jest realizować … inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”).


       Dowiadujemy się o naciskach na nauczycieli, by deklarowali prowadzenie dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, często w wymiarze znacznie przewyższającym  dotychczasowe „godziny karciane”.  
       Przypominamy, że  zgodnie z art. 39 pkt. 1 ust. 4 „Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: „realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących”.
       Warto też wskazać kompetencje stanowiące rady pedagogicznej wynikające z Ustawy o systemie oświaty:
1) art. 41,
- ust. 1 „ do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy, pkt. 1 - zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki”,
- ust.2 „Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: pkt. 4 - propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych”,
- art. 42.ust.1 „Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego  zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki”.
Szczególnie zwracamy uwagę na tę kompetencję, gdyż niektórzy dyrektorzy mogą dążyć do umieszczenia w statutach szkół i placówek zapisów rozszerzających ofertę zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli bezpłatnie w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.                     
To  rady pedagogiczne decydują, co  określa statut jako zajęcia statutowe szkoły.
       Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  apeluje do Rad Pedagogicznych, aby pilnowały zmian w statutach szkół  i nie pozwalały na zmuszanie nauczycieli do prowadzenia dodatkowych niepłatnych zajęć.

                                                                                     Bożena Brauer
                                                                  Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej                      
                                                                         Pracowników Oświaty i Wychowania
                                                                              NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku