logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz  160/16                                                                                                   Gdańsk, 17. 06. 2016 r.

                                                                                           Pan
                                                                                           Piotr Kowalczuk
                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

W związku z napływającymi do nas niepokojącymi  informacjami dotyczącymi niewłaściwej interpretacji  przez niektórych dyrektorów szkół zmian w art. 42  ust.2 Karty Nauczyciela , Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwraca się   z prośbą, by  nie następowała nadinterpretacja art. 42 ust. 2 skutkująca wywieraniem nacisków na nauczycieli, aby prowadzili dodatkowe niepłatne zajęcia z uczniami.

Celem zmian, jakich dokonano w zapisie art. 42, zdaniem Pani Minister Edukacji Narodowej,  jest likwidacja „godzin karcianych”. Nadal jednak w wielu szkołach nauczyciele są obligowani przez dyrektorów do deklarowania prowadzenia dodatkowych niepłatnych zajęć w przyszłym roku szkolnym, np. 2 godzin tygodniowo, a nawet więcej. Nadmieniamy, że nauczyciele pracują dodatkowo, jeżeli jest taka konieczność, np. przygotowują  uczniów do konkursów, pomagają uczniom mającym zaległości z danego przedmiotu, organizują wycieczki, wyjścia z uczniami itp. Nauczyciele prowadzą takie godziny doraźnie, zgodnie z potrzebami uczniów, tak jak to czynili przed wprowadzeniem tzw. godzin karcianych.
Przypominamy, że średni czas pracy nauczyciela wg danych Instytutu Badań Edukacyjnych wynosi 46 godzin 40 min. (bez uwzględnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych). Natomiast zapis w Karcie Nauczyciela mówi, że czas pracy wynosi do 40 godzin. Należy najpierw uregulować tę kwestię, a nie oczekiwać dodatkowej bezpłatnej pracy od nauczycieli.
Domagamy się, by zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań były godzinami płatnymi, jak  przed wprowadzeniem tzw. „godzin karcianych”.


Z poważaniem

                                                                                     Bożena Brauer
                                                                  Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej                      
                                                                         Pracowników Oświaty i Wychowania
                                                                              NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku