logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska


a. podwyżki uposażeń dla pracowników administracji i obsługi, które pozostają na niskim poziomie szczególnie w zestawieniu z rosnącymi kosztami utrzymania;
b. podwyższenie  dodatków  motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów,
c. podniesienie wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, którego wysokość
(100  zł) dla większości wychowawców nie zmieniła się od 2008 r. (była podwyżka tylko dla wychowawców gimnazjów – 2009 r. i szkół zawodowych – 2011 r.) oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektorów  i  wicedyrektorów, który od wielu lat nie uległ podwyższeniu.
Rozumiejąc potrzeby różnych środowisk Miasta Gdańska, prosimy jednak
o rozpatrzenie możliwości zrealizowania postulatów, które obecnie uznajemy za najpilniejsze dla naszej grupy zawodowej.

                                                                                     Bożena Brauer
                                                                  Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej                      
                                                                         Pracowników Oświaty i Wychowania
                                                                              NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku