logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W krótkim uzasadnieniu wydanego orzeczenia Pani Sędzia NSA bardzo krytycznie oceniła działania organu prowadzącego w całej procedurze przekazania prowadzenia szkoły podmiotowi prywatnemu (będzie uzasadnienie  orzeczenia na piśmie).

W sierpniu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że związek zawodowy nie jest stroną i nie rozpatrzył argumentów merytorycznych dotyczących wynajmu spółce z o.o. budynku szkolnego w Kokoszkach na około 700 uczniów wybudowanego za 36 mln zł z budżetu Miasta.

Teraz WSA rozpatrzy zarzuty sformułowane przez NSZZ „Solidarność” dotyczące  naruszenia w tej procedurze wielu przepisów,  między innymi  odnośnie  gospodarki nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o systemie oświaty, która dopuszcza przekazanie szkoły liczącej tylko do 70 uczniów podmiotom prywatnym, niepublicznym.

Czekamy na końcowe rozstrzygnięcie sprawy tym bardziej, że jak donoszą środki masowego przekazu, interesują się nią inne jednostki samorządu terytorialnego, które być może chciałyby skorzystać z „nowego” sposobu prywatyzacji-komercjalizacji szkół.

 

                                                                                      Bożena Brauer
                                                                  Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej                      
                                                                         Pracowników Oświaty i Wychowania
                                                                              NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku

                                                                                     (tel. 607-673-997)
 
Do wiadomości :
1. gdańskie szkoły i placówki oświatowe,
2. Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
3. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego,
4. Środki masowego przekazu,