logotype
 • Uczniowie złożyli hołd

  Uczniowie złożyli hołd poległym stoczniowcom

 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

      Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się  9 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
      Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” powoduje, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzyła formy protestu.
      Rada Sekcji Krajowej zobowiązała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych do wejścia w spór zbiorowy
z pracodawcami do 15 kwietnia br. W świetle obowiązujących przepisów NSZZ „Solidarność” nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z rządem. Aby można przeprowadzić  legalny strajk
w szkole (placówce) konieczne jest przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego określonego
w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedź pracodawcy, mediacje i ewentualne referendum strajkowe oraz strajk. Organizacje związkowe działające w szkołach, oprócz ogólnych postulatów Krajowej Sekcji, mogą zgłaszać do pracodawcy także inne żądania dotyczące np. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół, warunków pracy itp.
      Rada Krajowej Sekcji zaapelowała do struktur związkowych w regionach,
aby w ramach prowadzonych sporów zbiorowych, podjęły akcję informacyjno-protestacyjną polegającą m.in. na oflagowaniu szkół, organizacji konferencji prasowych, pikiet pod biurami poselskimi, blokadami przejść itp.  
      Rada KSOiW podjęła uchwałę o organizacji manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i zaapelowała do członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek.
      Ponadto, Rada Krajowej Sekcji dyskutowała o kandydatach na Prezydenta RP
w aspekcie ich programów edukacyjnych.
 

   
                                                                                                                Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
                                                                                                                          Wojciech Jaranowski